nieuws

Waar is justitie toch mee bezig?

bouwbreed

rotterdam – Heeft justitie zich belachelijk gemaakt door ambtenaren te vervolgen voor corruptie? De lage eisen die afgelopen dagen voor de Rotterdamse rechtbank zijn geëist, lijken daar sterk op.

AANHEF_SUB:beschouwing

Drie jaar lang onderzocht justitie de door Ad Bos beweerde wijdverbreide corruptie onder de Nederlandse ambtenarij. Huiszoekingen werden verricht, kantoren overhoop gehaald; vele ambtenaren werden verhoord, een aantal zelfs vastgezet. Dat alles leidde uiteindelijk tot vervolging van zes ambtenaren: vier van Rijkswaterstaat, een van de gemeente Hoorn en een van de provincie Zuid-Holland. Drie van hen stonden deze week voor de rechter.

De verwachtingen waren hooggespannen. Justitie zou, na zo�n uitvoerig onderzoek, bewijzen op tafel leggen van jarenlange omkooppraktijken en grootschalige zelfverrijking door ambtenaren. Maar niets bleek minder waar. In de rechtszaal bleef het corruptieschandaal beperkt tot een buitenboordmotor, een paar onderhoudsbeurten aan een auto en het gebruik van een Amsterdams appartement.

De magere oogst van justitie kon niet beter geïllustreerd worden door de eisen van de openbaar aanklager. Die vorderde tot dusver een werkstraf en geldboetes tegen de vermeende corrupte ambtenaren. Dat is niets vergeleken met de maximale straf die op ambtelijke corruptie staat, namelijk vier jaar cel.

De beperkte aanklacht, het weinige bewijsmateriaal en de lage straffen roepen de vraag op of justitie wel tot vervolging van de ambtenaren had moeten overgaan. Van het Openbaar Ministerie mag verwacht worden dat het op de grote vissen jaagt en kleine ongemoeid laat. Bovendien moet het bewijs tegen verdachten wel ijzersterk zijn. Immers, een ambtenaar die wordt beschuldigd van corruptie is zijn baan kwijt, ook al wordt hij later vrijgesproken.

Het lijkt er echter sterk op dat justitie in deze zaak koste wat kost enkele ambtenaren voor de rechter heeft willen brengen. Wellicht onder druk van de politiek. Wellicht ook omdat het OM zoveel uren heeft gestoken in het corruptieonderzoek. Drie jaar spitten en graven moest wel een vervolg opleveren; het gezichtsverlies was anders te groot geweest. Beter had justitie zich echter wat meer kunnen bekommeren over het individu en wat minder over haar imago. De corruptierechtszaken zouden dan een stuk beter tot hun recht komen.

Reageer op dit artikel