nieuws

Viersporenbeleid moet provincie aan voldoende woningen helpen

bouwbreed Premium

zandvoort – Er is een tekort van 32.000 woningen in Noord-Holland. Vertegenwoordigers van gemeenten, aannemers, projectontwikkelaars en woningbouwverenigingen kwamen daarom op uitnodiging van de provincie Noord-Holland samen om in Zandvoort onder meer te praten over de stimulering van de woningbouwproductie.

De jaarlijkse gemiddelde woningaanwas in Noord-Holland is de afgelopen jaren gedaald van 13.000 naar 10.000. Het is de intentie van Noord-Holland om met de productie van woningen weer op het oude niveau te komen, want het huidige tekort levert een urgent maatschappelijk probleem op voor de provincie. Volgens J. Steegh, programmamanager van Noord-Holland zijn vooral jongeren de dupe omdat voor hen geschikte woningen ontbreken.

Steegh: “Mensen met kleine gezinnen die eigenlijk zouden moeten doorstromen naar een grotere woning, blijven zitten. Hierdoor is de doorstroming vastgelopen. Daarnaast is de bouwproductie gestagneerd.” Oorzaak hiervan is de zogenaamde stagnatie op locatie. Er is sprake van een stagnatie als de betrokken partijen niet verder komen en de stremming langer duurt dan een half jaar. In de ontwikkelingsfase kan de blokkade een financiële achtergrond hebben, met bodemsanering samenhangen of anderszins. In de uitvoeringsfase kunnen tegenvallende verkopen de start van de bouw hinderen of het feit dat het woningprogramma niet aansluit op de vraag, waardoor de uitvoering stagneert.

Het programma van het Team Stimulering Bouwproductie van de provincie Noord-Holland voorziet nu in een aanpak waarmee de woningbouwproductie met bijna 30 procent omhoog gaat om de beoogde 13.000 woningen te halen.

Kernpunten van het programma zijn verdeeld over vier sporen. Ten eerste wil het team inspringen op maatwerkactiviteiten. Hierbij valt te denken aan de inzet van provinciale subsidies of het bestuurlijk aanspreken van gemeenten. Op spoor twee ligt het gewicht op het stroomlijnen van procedures en het voorrang verlenen en versneld afhandelen van gemeentelijke woningbouwplannen. Het derde spoor betreft de interne afstemming en samenwerking tussen partijen en als laatste zijn de pijlen gericht op de communicatie om de successen en de aanpak van de provincie zichtbaar te maken.

Versnelling

Een van de voorbeelden die ter sprake kwam, was de versnelling van de artikel 19-procedure die wordt gestart als een plan niet strookt met het bestemmingsplan. In 95 procent van de aangevraagde procedures was de vergunning al binnen tweeënhalve maand de deur uit. Een tweede versnelde procedure heeft de provincie al in mei ingevoerd en geldt voor projecten die groter zijn dan vijftig nieuwbouwwoningen.

“Het initiatief van de provincie heeft al tot meer woningen geleid”, aldus Steegh. De versnelling van procedures heeft al 1450 woningen opgeleverd en de versnelde afhandeling van specifieke artikel 19-procedures tot 2200 woningen.

Noord-Holland wil terug naar 13.000 huizen per jaar

Reageer op dit artikel