nieuws

Verwarring over stijging lokale lasten

bouwbreed

den haag – De lokale lasten blijven de gemoederen bezighouden. Uit berekeningen van het ministerie van Financiën blijkt dat de opbrengsten in 10 jaar met gemiddeld 80 procent zijn gestegen. Provincies weten helemaal van rekenen, daar bedroeg de stijging 111 procent.

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft staatssecretaris Wijn dat er de nodige verwarring is over de stijging van de lokale lasten. Een aantal organisaties doet daar onderzoek naar, maar hanteert eigen methoden. Daardoor komen er ook verschillende stijgingspercentages uit.

Aanleiding voor de brief is een gesprek geweest tussen de beheerders van het gemeentefonds en diverse organisaties. Met name vanuit werkgeverskringen is toen de nodige kritiek geweest op de snelle stijging van de lasten. Zeker als die vergeleken wordt met de inflatie, is er sprake van extreme stijgingen. In de afgelopen tien jaar bedroeg de inflatie 29 procent. De stijging van de lasten was 80 procent.

Volgens de gemeenten heeft de stijging alles te maken met het voorzieningenniveau dat een gemeente biedt. Daar is volgens de werkgevers weinig van te merken, in ieder geval zo weinig dat de relatie tussen het niveau en de stijging onvoldoende duidelijk is.

Dit klemt te meer omdat de gemeenten in die tien jaar tijd ook een forse stijging van de uitkering uit het gemeentefonds hebben gekregen. Die bedroeg 45 procent, ietsje minder dan de groei van het bruto binnenlands product, dat 48 procent omhoog ging.

In zijn brief geeft de staatssecretaris nu aan dat de parkeerbelasting het meeste gestegen is, met 147 procent. Op de voet volgt de bouwleges met 144 procent. De opcenten op de motorrijtuigenbelasting, een provinciale belasting, is met 111 procent gestegen. De onroerendezaakbelasting ging 98 procent omhoog.

Bij deze laatste moet overigens worden aangetekend dat een deel van de stijging verklaard kan worden uit de stijging van het aantal objecten waarover ozb betaald moet worden. Wel blijkt dat voor woningen het tarief met gemiddeld 0,5 procent per jaar gedaald is, terwijl de opbrengsten in totaal met 7,7 procent zijn gestegen. Bedrijven betalen dus aanzienlijk meer.

Internationaal steekt Nederland met kop en schouders boven de rest van de wereld uit met de stijging van de lokale lasten. In dezelfde zeven jaar dat in Nederland de lasten met 76 procent zijn gestegen, was Japan hekkensluiter met 6 procent. Zelfs in Duitsland, Frankrijk en België was de stijging laag met 10, 14 respectievelijk 15 procent.

Ook als gekeken wordt naar de toename van de lokale belastingen ten opzichte van de totale belastinginkomsten, is Nederland kampioen met 31 procent. In 5 landen steeg dat aandeel ook, maar dan met minder dan 10 procent. In alle andere landen daalde het aandeel.

Reageer op dit artikel