nieuws

Veiligheid baanwerkers in Spoorwegwet onvoldoende

bouwbreed Premium

den haag – De veiligheid van baanwerkers is slecht geregeld in de nieuwe Spoorwegwet. Onduidelijkheid bestaat in de huidige vorm vooral over het toezicht op de veiligheid.

Dat blijkt uit een advies van een ambtelijke commissie onder leiding van secretaris-generaal M. Sint van het ministerie van VROM. Minister Peijs (verkeer) is de opdrachtgever. De commissie ondervroeg de spoorwegbranche en de inspectie, die beide kritisch zijn over de wet die per 1 januari ingaat.

Peijs stuurde het rapport gisteren naar de Tweede Kamer. Het toezicht op de veiligheid rammelt nog. De Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW) ziet het als haar taak, maar een bepaling hierover ontbreekt in de wet. De commissie doet de aanbeveling het toezicht onder te brengen bij IVW in plaats van bij de Arbeidsinspectie. Peijs steunt dit en de twee diensten zijn in gesprek over de toekomstige taakverdeling. Ook maakt Peijs de veiligheid van baanwerkers tot prioriteit, zoals zij beschreef in de Nota over railveiligheid. De aanbeveling de evaluatie van de Spoorwegwet (2006) te vervroegen legt ze naast zich neer.

Reageer op dit artikel