nieuws

Veerhuis-gevels supergeïsoleerd Onderzoek naar binnenklimaat

bouwbreed Premium

volendam – Het principe van het Veerhuis, een huis dat is opgebouwd uit piepschuim (eps) in een traditionele staalconstructie, krijgt binnenkort navolging met gevelvullende piepschuimelementen voor in tunnelbouw opgetrokken betonnen woningcascos. Het systeem blijkt even goed toepasbaar bij nieuwbouw als bij renovatieprojecten.

Afgelopen juni toonden de initiatiefnemers van Veerhuis Beheer hun eerste Veerhuis van eps aan de rand van het IJsselmeer. Inwendig en uitwendig valt er weinig te zien aan de woning, die uit twee bouwlagen bestaat. De plafonds zijn traditioneel gestuukt, de vloeren zijn opgebouwd uit houten balklagen, multiplex vloerplaten en hebben een geluidwerende bekleding van Fermacel met geperste steenwol. Genodigden die het �isolatiewonder� komen bekijken, kloppen volgens Ben Bos, één van de oprichters van Veerhuis Beheer, vergeefs op de binnenmuren.

“Maar het wonder zit �m niet ín het eps, maar in de toplagen aangebracht op de eps-kern van 30 centimeter dikte”, aldus Bos. Het supergeïsoleerde huis trotseert al bijna een half jaar zon, wind en regen op een parkeerplaats bij Volendam.

Volgens Bos is Veerhuis Beheer al door veel geïnteresseerden uit de bouwbranche benaderd voor nadere informatie. Bos: “interesse is er alom, maar we willen pas echt de markt op als we het KOMO-certificaat rond hebben. Dat zal medio februari het geval zijn.” Een GIW-garantie is ook al te krijgen op het Veerhuisgevelsysteem.

De grote kracht van het systeem is de enorme isolatie met een Rc-waarde van minimaal 7,0 en de relatief lage bouwkosten.

Ook de bouwsnelheid en kwaliteit in afwerking zijn volgens Simons bijzonder. “In vergelijking met reguliere nieuwbouwsystemen zijn wij straks in staat circa 25 procent sneller en goedkoper te bouwen.”

Het systeem lijkt dermate succesvol dat Veerhuis Beheer op zoek is gegaan naar een nieuwe �invulling�. Bos: “Binnenkort presenteren we een systeem waarbij we woningen in de beuken- of tunnelbouw in één keer kunnen voorzien van een complete voor- en achtergevel uitgevoerd in eps.” Hierbij zijn de wanden opgebouwd uit drie lagen piepschuim van elk 10 centimeter dik. Op ingenieuze wijze zijn dragende staalprofielen en houten regels haaks op elkaar in de gevels opgenomen om enerzijds de wanden stevigheid te geven en anderzijds de montage aan de woningscheidende wanden en vloeren mogelijk te maken.

De elementen komen gevelvullend op de bouwplaats. Sparingen voor gevelopeningen zijn gedeeltelijk opengehouden. Bos: “De gevels zijn gesloten, maar waar raam- of deurkozijnen komen, loopt alleen de tussenlaag van eps door. Voor het plaatsen van de kozijnen hoeft de monteur daarom slechts 10 centimeter eps met een gloeidraad te verwijderen.” Het grote voordeel is dat de gevelopeningen maatvast zijn en dat de neggen aan binnen- en buitenzijde vooraf afgestuct kunnen worden. Het gevelsysteem is bovendien toepasbaar in zowel nieuwbouw als bestaande bouw.

Een probleem lijkt vooralsnog het imago van eps. Wie wil er in een woning van piepschuim wonen of een voor- en achtergevel hebben van �gebakken lucht�? Bos: “We willen duidelijk krijgen dat het niet gaat om de eps zelf maar om de toegevoegde waarde van het complete systeem.”

Daarbij vraagt bijna iedereen die Bos een tijdje niet heeft gezien of het huis op de winderige standplaats niet inmiddels is weggeblazen.

“We hebben het Veerhuis niet voor niets op deze locatie gebouwd. Het huis met twee bouwlagen weegt 18 ton en dat blaas je niet zo maar weg. Dat is inmiddels wel bewezen.”

In navolging van Unidek, die bij het project is betrokken, zijn imagospecialisten momenteel met de initiators van het Veerhuis bezig de piepschuimgevels positief in de markt te zetten. Gemeenten, woningcorporaties en enige grote bouwers staan volgens Bos in de startblokken om met het systeem aan de slag te gaan.

Op dit moment voert Brink Climate Systems (BCS), het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de luchtverwarmingsinstallatie in het Veerhuis, een onderzoek uit naar het klimaat in de woning. Hierbij verricht BCS metingen betreffende temperatuurverschillen tussen binnen en buiten en de verhouding van de binnentemperatuur ten opzichte van de relatieve luchtvochtigheid. Bij navraag meldde een woordvoerder van BCS dat de resultaten van het lopende onderzoek nog niet bekend zijn en dat een tweede meetsessie volgt in het voorjaar.

“Het is goed dat er onafhankelijke rapportage volgt maar bij elk bezoek is te constateren dat het klimaat in de woning aangenaam is en dat we nauwelijks hoeven te stoken”, aldus Aije Simons van Veerhuis Beheer. Vocht als gevolg van condens is nergens aan de binnenzijde van de gevels te bespeuren. “Dat zit �m in de speciaal ontwikkelde stuclaag met een dikte van 22 tot 23 millimeter.” De enige nattigheid die waarneembaar is volgens Simons, is de condens aan de buitenzijde van de woning op het isolatieglas die ontstaat bij een hoge luchtvochtigheid in de buitenlucht.

Straks 25 procent sneller en goedkoper te bouwen

Reageer op dit artikel