nieuws

Schade zeebeving geschat op 10 miljard euro

bouwbreed

münchen – De economische schade van de zeebeving in de Indische oceaan wordt voorlopig geschat op circa 10 miljard euro, aldus een topman van Munich Re, s werelds grootste herverzekeraar. Gezien de omvang van het getroffen gebied is dat vrij weinig.

Er is een simpele reden voor de lage schatting van de economische schade: de getroffen gebieden in Zuidoost Azië behoren voor een groot deel tot de armste ter wereld. De beurskoersen reageerden dan ook nauwelijks op de ramp. Ter vergelijking: bij de vier orkanen die het afgelopen jaar over de westkust van de Verenigde Staten trokken en daar forse schade aanrichtten, ligt het totale claimbedrag boven de 25 miljard euro.

Het meeste geld in Azië, India en Afrika zal nodig zijn voor herstel van de infrastructuur in de getroffen kuststreken: waterleiding, riolering, spoorlijnen, wegen, telefoon, irrigatiesystemen, vee- en opslagstallen, markten, enzovoort.

Volgens Joost Slooten, woordvoerder van het in infrastructurele projecten gespecialiseerde advies- en ingenieursbureau Arcadis, is alle aandacht nu gericht op het verlenen van noodhulp. Arcadis beperkt zich vooralsnog tot het inventariseren van de schade op lopende projecten in het getroffen gebied en zal pas op langere termijn bekijken of en hoe een bijdrage is te leveren aan de wederopbouw.

Herstel van de infrastructuur zal naar verwachting aanmerkelijk langer gaan duren – en veel meer kosten – dan de wederopbouw van de vele duizenden verwoeste woningen. Dat zijn merendeels hutten uit lokale bouwmaterialen, die door de bevolking vaak op eigen kracht weer kunnen worden opgebouwd.

Het deel van de bevolking dat vooral op visserij en dergelijke is aangewezen, heeft meer behoefte aan geld of leningen voor de aanschaf van vissersboten, landbouwwerktuigen en gereedschappen, om zo snel mogelijk weer een bron van inkomsten te genereren.

Meer tijd en geld zal gaan zitten in het herstel van de vele beschadigde gebouwen – voornamelijk toeristische hotels – in de kuststreken van landen als Thailand en Sri Lanka. Veel gebouweigenaren zijn niet verzekerd voor dit soort �overmacht�schade en voor de hoteleigenaren die wél verzekerd zijn kan het lang duren voor de schade wordt vergoed.

Om het toerisme weer goed op gang te helpen zal daarom met kunst- en vliegwerk worden getracht een acceptabel basisniveau te bereiken, zodat de inkomstenstroom niet al te lang wordt onderbroken. Algemene verwachting is dat voor deze �economische� revival van de toeristische sector niet langer dan een jaar nodig is.

Waarschuwing

Een waarschuwingssysteem voor vloedgolven, zoals al wel actief bij Japan en de Verenigde Staten, zou het leven van vele duizenden mensen hebben gered, zo constateert de ISDR, de rampenbestrijdingsafdeling van de Verenigde Naties. De VN gaat zich er sterk voor maken dat vóór eind 2005 een dergelijk waarschuwingssysteem ook operationeel wordt in de Indische Oceaan. Het onderwerp zal daarom hoog op de agenda moeten komen van de wereldconferentie over rampenbestrijding, die over enkele weken in Japan plaatsvindt.

Reageer op dit artikel