nieuws

Raad van State maakt weg vrij voor Hanzelijn

bouwbreed

den haag – De Raad van State heeft alle bezwaren tegen tracébesluiten voor de Hanzespoorlijn tussen Lelystad en Zwolle van tafel geveegd. Ook de bezwaren tegen de benodigde ontheffingen van de Flora- en Faunawet zijn verworpen. Met de uitspraken geeft het bestuursrechtscollege het groene licht voor de Hanzelijn.

De nieuwe spoorlijn tussen Lelystad en Zwolle zal rond 2013 gereedkomen en het goederen- en personenvervoer per spoor tussen de Randstad en Oost- en Noord-Nederland verbeteren.

De uitspraken zijn een tegenvaller voor een groot aantal omwonenden, bedrijven en milieuorganisaties. Ook de gemeente Hattem heeft grote bezwaren. Hattem wilde graag een spoortunnel in plaats van een nieuwe hoge brug over de IJssel. Eerder liet het ministerie van Verkeer en Waterstaat weten dat de meerkosten van de tunnel niet opwegen tegen de voorziene winst voor het milieu.

De Raad van State vindt het maatschappelijke belang van de nieuwe spoorlijn zwaarder wegen dan de beperkte aantasting van de natuur. Bovendien is volgens de raad voldoende natuurcompensatie gepland en volgen de komende zeven jaar nog nadere onderzoeken naar de beschermde dier- en plantensoorten.

Hattem geeft de hoop op een tunnel nog niet op. “De Tweede Kamer lijkt erg tegen de komst van de Zuiderzeelijn te zijn”, zegt wethouder H. van der Kolk. “Een verhoogde capaciteit van de Hanzelijn zou een goed alternatief zijn. Maar dan moet opnieuw bekeken worden of een brug wel aan de milieueisen voldoet. Ik ben er zeker van dat een tunnel dan de voorkeur verdient.”

Zuiderzeelijn

De wethouder is niet de enige die de koppeling met de Zuiderzeelijn legt. De besluitvorming voor een snelle verbinding naar het noorden staat sinds het rapport Duivesteijn op losse schroeven. VNO-NCW-Noord ziet die bui eveneens hangen, maar wil de besluitvorming niet jaren terugdraaien. “In tegenstelling tot de Haagse beeldvorming, verkeert het project na zes jaar zorgvuldige voorbereiding nog steeds in de beginfase.”

De werkgevers wijzen in hun reactie op het rapport juist op het gezamenlijke programma van eisen waarin is voorzien in afspraken over financiering, risico�s en beslismomenten. Zij vinden dat snel uitschrijven van een prijsvraag duidelijkheid kan leveren over de haalbaarheid van het project.

Reageer op dit artikel