nieuws

Provincie Limburg ziet wel brood in Amerikaans systeem grondcompensatie

bouwbreed Premium

den haag – Grondeigenaren die op hun bezit geen huizen mogen bouwen moeten daarvoor worden gecompenseerd. De provincie Limburg pleit voor zogenaamde verhandelbare ontwikkelingsrechten, een Amerikaans systeem waarbij de eigenaar van land dat niet mag verstedelijken het recht krijgt om elders te bouwen.

Deze verworvenheid kan hij verkopen aan derden zoals projectontwikkelaars. Dat blijkt uit het rapport Verhandelbare Ontwikkelingsrechten in Limburg. LEI, een van de onderzoeksinstituten van Universiteit Wageningen Research, stelde het document samen in opdracht van de provincie Limburg. Aanleiding voor het onderzoek is de Nota Ruimte. Deze beoogt de ruimtelijke ordening sneller en efficiënter te laten verlopen zonder dat de kwaliteit in het geding komt. Voor provincies is daarbij een belangrijke rol weggelegd. Want het regionale grondbeleid moet worden versterkt, de ruimtelijke kwaliteit op het platteland dient te worden verbeterd en het moet gemakkelijker worden om plekken aan te wijzen voor woningbouw. In verband met deze ontwikkelingen heeft de provincie Limburg het onderzoek laten uitvoeren.

Gecompenseerd

Verhandelbare ontwikkelingsrechten bieden, zo blijkt uit het rapport, een mogelijkheid om de doelstellingen van de provincie te halen. “Uitgangspunt is dat gebieden die niet mogen verstedelijken worden gecompenseerd door gebieden die dat wel mogen”, aldus het rapport. Met andere woorden, de eigenaar van een stuk grond in bijvoorbeeld een gebied met een agrarische bestemming, krijgt in een streek waar stedelijke ontwikkeling is toegestaan het recht om woningen te bouwen. Het aantal is afhankelijk van de grote van zijn grondgebied. Het recht om te bouwen mag hij verkopen aan een projectontwikkelaar. Zo worden ze financieel gecompenseerd voor de waardevermindering van hun grond die het verbod om te bouwen met zich meebrengt.

Volgens het rapport zijn Verhandelbare Ontwikkelingsrechten een middel om er voor te zorgen dat het platteland niet wordt volgebouwd en er tegelijkertijd toe bijdraagt dat stedelijke ontwikkeling op de daarvoor bestemde plekken wordt gestimuleerd.

Voordat het systeem wordt ingevoerd moet de wet worden aangepast omdat het eigendomsrecht in Nederland niet opsplitsbaar is. “Op basis van het publiekrecht zal een nieuw �recht� gecreëerd moeten worden dat verhandelbaar is onafhankelijk van de grond.”

In het rapport wordt ervan uitgegaan dat in Limburg een behoorlijke vraag bestaat naar verhandelbare ontwikkelingsrechten. De vraag naar zulke rechten zou de komende tien jaar tussen 100 en 150 miljoen euro bedragen.

Reageer op dit artikel