nieuws

Prins Bernhard graag gezien en zeer betrokken

bouwbreed Premium

den haag – Wie aan de woensdagavond overleden prins Bernhard denkt, denkt niet meteen aan de bouw. De prins haalde tot op het laatste moment de publiciteit met zijn oorlogsverleden, de Lockheedaffaire en onorthodoxe uitspraken over maatschappelijke problemen. Dat neemt niet weg dat de prins een geregelde bezoeker was van bouwmanifestaties of vakbeurzen en dat hij ook tijdens de opening van nieuwe bouwwerken vaak acte de présence gaf.

Naarmate de wederopbouw vorderde was de in 1911 in Jena geboren prins steeds vaker van de partij bij openingen. Want net als zijn echtgenote, prinses Juliana, toonde de prins zijn betrokkenheid bij de periode na de Tweede Wereldoorlog. Een tijdperk dat zich kenmerkte door grote bouwactiviteit. Niet alleen had de bezetting in de jaren 1940-1945 stadsdelen als het Haagse Bezuidenhout, en soms zelfs complete steden zoals Rotterdam weggevaagd, de bezettingsjaren werden gevolgd door een bevolkingsexplosie.

Daarnaast zal prins Bernhard voortleven in de organisaties die zijn naam dragen. Voor de bouwnijverheid is met name het Prins Bernhard Cultuurfonds van belang omdat hier aan de Prijs voor Toegepaste Kunst en Bouwkunst is verbonden. Ook levert het fonds een belangrijke bijdrage aan het behoud van monumenten en cultureel erfgoed.

De uitvaart van prins Bernhard zal plaatshebben op zaterdag 11 december. De prins wordt bijgezet in de koninklijke grafkelder van de Nieuwe Kerk in Delft.

Reageer op dit artikel