nieuws

Preventie arborisicos ook van lifestyle afhankelijk

bouwbreed Premium

Volgens Cees van Vliet van Arbouw groeit het belang van een gezonde levenswijze nu de overheid hamert op langer doorwerken. Bovendien luidt de jeugd een nieuwe trend in van overgewicht. Van Vliet pleit voor grotere aandacht voor het onderwerp �lifestyle�, dat ook in de bouwnijverheid actueel is. Weliswaar bewegen mensen in bouwberoepen meer dan gemiddeld, […]

Volgens Cees van Vliet van Arbouw groeit het belang van een gezonde levenswijze nu de overheid hamert op langer doorwerken. Bovendien luidt de jeugd een nieuwe trend in van overgewicht. Van Vliet pleit voor grotere aandacht voor het onderwerp �lifestyle�, dat ook in de bouwnijverheid actueel is. Weliswaar bewegen mensen in bouwberoepen meer dan gemiddeld, ook zij lopen risico�s door overgewicht, roken, overmatig alcoholgebruik en een ongezond voedingspatroon.

De bouwnijverheid investeert al jaren veel geld in preventie. En met succes. Het ziekteverzuim en de WAO-instroom zijn gedaald en werknemers beoordelen hun werk positiever. Steeds vaker worden ook hulpmiddelen ingezet die het werk verlichten en er is groeiende aandacht voor valgevaar en stofblootstelling.

Een goed voorbeeld van preventie is ook het pakket Bedrijfsgezondheidszorg, dat Arbouw laat uitvoeren door de diverse arbodiensten. Het pakket is sterk gericht op het voorkomen van de risico�s tijdens het werk. Arbouw heeft met het oog op deze risico�s bovendien beroepsrisicoprofielen ontwikkeld, waarmee relatief eenvoudig een op maat gesneden risico-inventarisatie en -evaluatie kan worden gemaakt.

Overgewicht

Gezondheidsbescherming en -bevordering zijn nuttige activiteiten, maar als je praat over gezondheid, speelt ook het alledaagse gedrag van de individuele werknemer een rol. Dus zowel binnen als buiten werktijd. Want ook van het gedrag in de privé-tijd kan een preventieve werking uit gaan.

Ik heb het over �lifestyle�. Wat mij betreft vraagt de actualiteit om hernieuwde aandacht voor dit onderwerp. De overheid wil, zoals u weet, de pensioengerechtigde leeftijd verhogen. Daarbij blijkt uit diverse onderzoeken dat een steeds groter aantal jongeren kampt met ernstig overgewicht. Zo wijst een monitoring op gezondheid dit jaar in Twente uit dat 8 procent van de jongeren hier aan lijdt.

Dit noopt de bedrijfstak tot gerichte maatregelen. Langer doorwerken gaat immers een stuk gemakkelijker als je fit en gezond bent. Ten tweede kunnen te zware jongeren al op jonge leeftijd te maken krijgen met de ingrijpende gevolgen van overgewicht, zoals slijtage van de gewrichten, diabetes en hart- en vaatziekten. Daarnaast kan overgewicht ook een psychische belasting zijn en leiden tot sociale isolatie. Die individuele gevolgen hebben ook gevolgen voor de werkvloer van de toekomst.

Fitheidnorm

Overigens zijn niet alleen jongeren te zwaar. Volgens de zogenoemde �Body Mass Index� is er bij bijna de helft van de volwassenen sprake van overgewicht. Daarvan kampt maar liefst 11procent met ernstig overgewicht.

Een ongezond eetpatroon en onvoldoende beweging liggen hier vaak aan ten grondslag. Uit het trendrapport Bewegen en gezondheid 2000-2001 van TNO blijkt dat we steeds minder bewegen. Minder dan de helft van de Nederlanders voldoet aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (vijf keer per week minstens een half uur matig intensief bewegen, bijvoorbeeld fietsen).

Slechts één op de vijf haalt de fitheidnorm (drie keer per week intensieve lichamelijke activiteit, zoals hardlopen). De alsmaar minder fitte Nederlanders zijn vaker ziek en minder productief.

Van ernstig overgewicht in combinatie met andere risicofactoren zoals weinig inspanning, roken alcoholgebruik en stress is bekend dat ze ernstige gevolgen kunnen hebben. Denk aan hart- en vaatziekten. Roken is in dit kader nog steeds de belangrijkste risicofactor en kan naast hart- en vaatziekten ook longkanker veroorzaken. Vandaag de dag rookt ongeveer een derde van de volwassenen (32 procent).

In het algemeen geldt: wat goed is voor de mens, is ook goed voor het bedrijf en daarmee voor de bedrijfstak. Gezond gedrag draagt hier in belangrijke mate aan bij. Dat houdt in: niet roken en met mate drinken en voldoende bewegen. Arbouw zet zich al jaren in voor het vermijden van factoren die gezondheidsschade kunnen veroorzaken, zoals stof, fysieke belasting en hoge geluidsniveaus. Verder is het belangrijk de aandacht te vestigen op de invloed van het privé-leven op de gezondheid, en dus ook op het functioneren van werknemers. Op dit terrein moet nog aan bewustwording worden gewonnen. Hierin draagt uiteraard de werknemer zelf ook grote verantwoordelijkheid. Arbouw vindt het dan ook belangrijk dat bedrijfsartsen tijdens de keuring voldoende de aandacht vestigen op het belang van een goede levensstijl. De bedrijfsarts kan de werknemer gericht advies geven naar aanleiding van zijn bevindingen. En ook voor het thuisfront is een rol weggelegd.

De partners van werknemers in de bouw kunnen een gezonde levenswijze stimuleren. Omdat bij �lifestyle� veel afhangt van de werknemer zelf, is de partner dus bijzonder belangrijk.

Reageer op dit artikel