nieuws

Pand Hydron draait om transparantie Voorhanggevel is geluidsscherm

bouwbreed Premium

utrecht – Transparant, zo noemt waterbedrijf Hydron Midden-Nederland zich tegenwoordig het liefst. Transparantie werd ook het uitgangspunt voor de ingrijpende revitalisering van het karakteristieke hoofdgebouw langs Rijksweg A2 bij Utrecht. De enorme, aan het nieuwe restaurantdak opgehangen glazen voorhanggevel onderstreept dat beeld aan de buitenzijde. Maar ook van binnen is de transparantie onmiskenbaar aanwezig.

“Typisch jaren zeventig, met de voor die tijd kenmerkende gevelstroken van op z�n kant liggende uitgewassen grindtegels”, zo omschrijft Hydron-projectleider P. Lubbers het oude gebouw. Zowel van buiten als van binnen was het hoofdgebouw van Hydron Midden-Nederland aan het eind van z�n latijn. De technische installaties waren versleten en de arbeidsomstandigheden waren verre van optimaal omdat de klimaatbeheersing de toenemende warmtedruk van de vele computers niet kon wegwerken.

Begin 2005 wordt het compleet vernieuwde gebouw weer in gebruik genomen, precies twee jaar nadat Voormolen Bouw met de ontmanteling en – in augustus 2003 – met de wederopbouw van de �jas� was begonnen.

Het gebouw werd tot op het betonskelet gestript en dat leverde zo hier en daar nog wel een verrassing op. R. van der Schaft, projectleider bij Voormolen Bouw, kan het zich nog goed herinneren: “Toen we ter plaatse van de nieuwe entree de verdiepingvloeren gingen slopen, bleken de gevelkolommen anders dan op tekening stond aangegeven niet te zijn doorgekoppeld, maar waren ze boven en onder de vloer met stalen platen vastgebout. We hebben die kolommen flink moeten verzwaren om de knikbelasting over een hoogte van grofweg 9,5 meter te kunnen opvangen. De kolommen zijn met extra wapening omhuld en vervolgens met spuitbeton afgewerkt.”

Ook bleek er meer asbest in het gebouw verwerkt dan bij eerdere visuele inspecties zichtbaar was geworden. Het verwijderen daarvan leverde enkele weken vertraging op.

En wat die �grindtegels� in de gevel betreft; de ontmanteling had niet veel later moeten plaatsvinden, want op heel wat van de stalen draadeinden van de gevelophanging zaten al forse roestplekken.

De keuze voor revitalisering is goed onderbouwd genomen en bleek zowel uit milieu-oogpunt aantrekkelijk te zijn als financieel. Lubbers: “We besparen ongeveer 3,5 miljoen euro op de totale bouwkosten van ruim 14 miljoen euro, inclusief installaties. Een deel van de besparing is aangewend om het gebouw van binnen en buiten een stijlvolle uitstraling te geven. Uiteindelijk zitten we met onze vierkantemeterprijs nog iets onder het gemiddelde voor dit type gebouw op deze locatie.” Belangrijke rol bij de keuze voor revitalisering speelde adviseur T. de Jong van Royal Haskoning, het ingenieursbureau dat enkele decennia geleden ook betrokken was bij ontwerp en realisatie van het oorspronkelijke gebouw. Daardoor waren bijvoorbeeld nog allerlei bouwtekeningen beschikbaar.

Prettig voor zowel opdrachtgever als aannemer is de tijdwinst die werd geboekt door niet geheel te slopen. Netto is die uitgekomen op circa drie maanden.

Strak belijnd

Architectenbureau Rietveld heeft gekozen voor een strak belijnd gebouw. Dat toont zich in de indeling van de witte vliesgevels evenzeer als in het licht gehouden interieur. Er zijn veel open werkplekken gecreëerd en er is veel glas toegepast in combinatie met een lichte kleurstelling van wanden, vloer en meubilair. Het werd een rustig gehouden combinatie van wit, grijs, aluminium en esdoorn. Op de vloer van het restaurant ligt een laminaatvloer met lichte houtprint.

Dat restaurant bevindt zich in de onderste van de twee verdiepingen die bij de herbouw extra op het Hydron-gebouw zijn geplaatst. De bovenste verdieping is in gebruik als installatieruimte en verbergt tevens de robuuste staalconstructie waaraan de voorhanggevel is opgehangen.

De 50 meter lange en 40 meter hoge voorhanggevel is het �pièce de résistance� van de revitalisering. Hij functioneert als aandachttrekker en als geluidsscherm, zodat de gebruikers van het kantoor gewoon een raam kunnen openzetten zonder geluidsoverlast van het voorbijrazende wegverkeer. Achter het scherm loopt het aantal verkeersdecibellen namelijk terug van 74 tot 50 en bij gesloten ramen ligt het geluidsniveau in de kantoorruimte zelfs onder 40 decibel, aldus Hydron-projectleider Lubbers.

Het scherm is nog transparanter gehouden dan het gebouw en bestaat uit een slanke staalconstructie waarin de 3,6 bij 2,4 meter grote glaspanelen nagenoeg onzichtbaar worden opgehangen. De door Oskomera geleverde voorhanggevel is opgehangen aan een robuust uitgevoerde vakwerkconstructie van bolvormige knooppunten met daartussen staven van buismateriaal. Doordat het geluidsscherm enigszins bol loopt kraagt de ophangconstructie op enkele punten vele meters uit, waardoor een forse trekkracht wordt uitgeoefend op de in de dakopbouw weggewerkte staalconstructie.

Het uitmeten van de exacte staaflengte en de juiste bevestigingshoek op de knooppunten is in het project per stuk gedaan, om maatproblemen tijdens het inhijsen en monteren te voorkomen.

Fikse besparing door keuze voor revitalisering

Reageer op dit artikel