nieuws

Overheid wil meer grip op asbestsloper

bouwbreed Premium

den haag – Het ministerie van Sociale Zaken gaat de certificering van asbestslopers regelen. Opdrachtgevers zijn bovendien voortaan verplicht gecertificeerde bedrijven in de arm te nemen. Bovendien zijn de straffen voor overtredingen verzwaard. De overheid vergroot daarmee de grip op asbestverwijderaars.

Dat blijkt uit het nieuwe ontwerp-asbestverwijderingsbesluit dat staatssecretaris Van Geel (milieu) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De huidige regels bieden volgens de staatssecretaris te weinig bescherming voor mens en milieu tegen de risico�s van asbest. Hij wijt dat vooral aan de slechte naleving bij een aantal asbestverwijderingsbedrijven, “dat voor een belangrijk deel het gevolg is van een falend certificatiesysteem”.

De rol van de overheid bij de certificering moet daarom strenger. De Wet gevaarlijke stoffen waar het asbestverwijderingsbesluit onder valt biedt te weinig mogelijkheden. De Arbeidsomstandighedenwet biedt die mogelijkheid wel. De certificering is daarom overgeheveld naar het ministerie van Sociale Zaken waar de arbowet onder valt.

Daarnaast zijn de mogelijkheden van gemeenten om ontheffing te verlenen voor de asbestinventarisatieplicht vervallen. De houder van de sloopvergunning moet bovendien het begin van de asbestverwijderingswerkzaamheden melden bij de gemeente. De plicht voor de vergunninghouder om de Arbeidsinspectie op de hoogte te stellen vervalt, aangezien de arbowet voorschrijft dat het verwijderingsbedrijf dat doet.

Concurrentie

De boetes voor overtreding van de sloopregels van gebouwen gaat omhoog en komt op hetzelfde hoge niveau als bij de sloop van schepen en andere objecten. Dat betekent een strafmaat volgens de Wet milieubeheer in plaats van de Woningwet. Hoe hoog de boetes worden kon een woordvoerder van het ministerie van VROM nog niet zeggen.

De aanscherping van de regels is het gevolg van een onderzoek van de Arbeidsinspectie. Daaruit bleek dat de regels slecht worden nageleefd. De certificering blijkt vaak niet te deugen. De concurrentie op de markt is groot en bedrijven kunnen verschillende bureaus inschakelen. Het intrekken van het ene certificaat kan betekenen dat de sloper het document bij een ander haalt en gewoon doorgaat met het onveilig verwijderen van asbest. Bovendien bestaat voor opdrachtgevers de mogelijkheid een ongecertificeerd bedrijf in te schakelen voor het weghalen van de giftige stof.

Reageer op dit artikel