nieuws

Opnieuw politieke discussie over Nieuwe Mark

bouwbreed Premium

BREDA – Hoewel de voorbereidingen al zijn gestart voor de aanleg van de Nieuwe Mark in Breda, gaat de politiek toch nog een keer praten over de opzet van dat project. Dat gebeurt in een extra vergadering van de raadscommissie stedelijke ontwikkeling en vervoer op 20 december.

De raadscommissie zal zich dan buigen over twee alternatieve plannen voor het terugbrengen van de voormalige rivier de Mark in de stad. Die alternatieven zijn deze week zijn toegelicht aan de commissieleden.

Stedenbouwkundige E. Koreman pleit al jaren voor een variant waarin er een echt stromende rivier komt in de stad. In het plan zoals het er nu ligt (kosten 29,5 miljoen euro), wordt in een deel van de rivier het waterpeil verhoogd. Op die plek is er alleen een kunstmatige stroming. Dat besluit is destijds genomen om kosten te besparen. Volgens Koreman hoeft zijn variant geen vertraging op te leveren. De aanbesteding kan gewoon in januari starten, zoals gepland. Hij pleit wel voor een flexibeler vorm van aanbesteding die de mogelijkheid biedt om tussentijds nog zaken bij te stellen.

Ook oud-minister T. Westerterp is gekomen met een alternatief plan, dat sterk afwijkt van zowel het projectplan als van Koremans variant.

De verantwoordelijke Bredase wethouder J. Niederer zal voorafgaand aan de extra commissievergadering de raadsleden zijn reactie geven op de alternatieve plannen. De afgelopen tijd heeft hij al herhaaldelijk laten weten de discussie over bijstelling van het project achterhaald te vinden en gewoon te willen doorgaan met de uitvoering van het raadsbesluit van een paar jaar geleden.

Reageer op dit artikel