nieuws

Op de bres voor grensstreekbewoners

bouwbreed Premium

brussel – Nederlanders in de grensstreek die hinder ondervinden van bouwprojecten, windmolens of vliegtuiglawaai uit Duitsland of België moeten op dezelfde wijze toegang hebben tot de rechter in deze landen als Duitsers of Belgen. Dat zegt PvdA-Europarlementslid D. Corbey.

Naar aanleiding van klachten van de bewoners van het Groningse Bellingwolde over de overlast van een windmolenpark aan Duitse zijde van de grens, heeft Corbey de zaak reeds in december 2002 bij de Europese Commissie aangekaart. De Commissie is bezig met een onderzoek naar de vraag of Duitsland bij de bouw van het windmolenpark aan alle Europese regels heeft voldaan. De bewoners van Bellingwolde proberen al lange tijd hun zaak door de Duitse rechter erkend te krijgen, maar lopen steeds vast omdat zij in Nederland wonen. Corbey vindt dat dit niet kan. “We hebben in het Europees Handvest van de grondrechten van de Europese Unie vastgelegd dat iedereen gelijk is voor de wet en dat iedereen, wiens door het Europees recht gewaarborgde rechten en vrijheden zijn geschonden, recht heeft op een doeltreffende voorziening in rechte.”

Reageer op dit artikel