nieuws

Ook generalisten gevoelig voor partijpolitiek

bouwbreed

den haag – De Tijdelijke Commissie Infrastructuurprojecten liep op de laatste dag van haar verhoren helemaal warm voor een aparte kamercommissie grote projecten. Een club generalisten die zich niet blind staren op een project en geen stokpaardje maken van de inpassing. De vraag is of dat haalbaar is.

AANHEF_SUB:analyse

De commissie voor grote projecten dient het overzicht te hebben over het project. De commissie voor Verkeer en Waterstaat bijvoorbeeld kan zich bij infrastructurele werken vervolgens buigen over de details, zoals tunnels en bruggen. De nieuwe commissie zal moeten bestaan uit generalisten.

Elke volksvertegenwoordiger wordt echter gekozen op basis van een partijprogramma. Als dat vermeldt �meer infrastructuur�, dan kijkt hij al met een andere bril dan als de eerste aandacht uitgaat naar natuurbescherming. In die zin bestaat de generalist niet in het parlement.

D66 wilde destijds verschillende inpassingen met als bekend voorbeeld de tunnel onder het Pannerdensch Kanaal. Toen de partij in de oppositie zat, sprak kamerlid M. Versnel zich uit tegen de lijn. Echter, toen de partij in 1994 in de coalitie kwam, verdwenen de protesten tegen de Betuweroute als sneeuw voor de zon.

Partijpolitiek

Versnel noemde vijf grote milieuknelpunten: de gebieden Hardinxveld-Giessendam, Gorinchem, Geldermalsen, Tiel en de kruising Pannerdensch Kanaal/Rijnstrangengebied. Om die te ontlasten was ongeveer een half miljard euro extra nodig. De raming van de goederenspoorlijn was toen nog 3,4 miljard euro. Toch kreeg ze haar zin en kon het regeerakkoord waarin de Betuweroute reeds was opgenomen op dat punt worden uitgevoerd. Een goed staaltje partijpolitiek.

In de verhoren van de commissie Duivesteijn was er nog een voorbeeld van VVD�er D. Blaauw. Zijn fractie was fel gekant tegen de Betuweroute, maar draaide na de verkiezingen om als een blad aan de boom. Fractiegenoot A. Jorritsma werd minister van Verkeer en Waterstaat en de Betuweroute was haar opdracht. Blaauw kon woede en teleurstelling tijdens de hoorzitting tien jaar na dato niet verbergen. Het zijn niet alleen liberalen die dit lot ten deel valt. PvdA�er P. van Heemst werd teruggefloten door oud-premier Kok over zijn standpunt bij de beslissing over de hsl. Een dreiging met een bezoek aan de koningin haalde Van Heemst en de fractie over om niet langer moeilijk te doen en de voorkeur voor de Bos-variant te laten vallen.

Een kamercommissie bestaat uit leden die verbonden zijn aan een politieke kleur. Zij nemen de standpunten mee en naar gelang de status, coalitiepartij of oppositie, volgen zij het kabinet of ageren zij ertegen. Dat kan gaan over inpassingen, zoals bij Van Heemst en Versnel. Het kan echter ook gaan over het hele project, zoals in het geval van Blaauw.

Een commissie voor grote projecten heeft dan weliswaar een toetsingskader in de hand, aangereikt door Duivesteijn, dat verandert niets aan de achtergrond van de leden. Generalisten zijn het misschien wel, maar het zijn ook volksvertegenwoordigers. En kamerleden zijn daarmee in hun keuze voor of tegen een project zo hard als het standpunt van de partij.

Reageer op dit artikel