nieuws

Ontwikkelaars willen macht corporatie breken

bouwbreed Premium

rotterdam – Ontwikkelaars en vastgoedbeleggers ergeren zich groen en geel aan de oppermacht van wooncorporaties in de met verloedering bedreigde naoorlogse wijken. Die conclusie valt te trekken uit een brainstormdag van het KEI kenniscentrum stedelijke vernieuwing.

Op het treffen staken partijen als Amvest, Bouwfonds en AM de koppen bij elkaar. Ook van de partij waren BAM, ontwikkelaarsorganisatie Neprom en vertegenwoordigers van het ministerie van VROM.

Het opknappen van de naoorlogse wijken krijgt geen vaart omdat volgens de ontwikkelaars marktwerking ontbreekt. Feitelijk hebben de corporaties een monopolie die de ontwikkelaars buitenspel zet. De marktpartijen vinden bovendien dat bij de corporaties onwil bestaat om samenwerking aan te gaan.

Op de brainstormdag bleken de ontwikkelaars en beleggers uiterst somber over hun kansen in de naoorlogse wijken aan de slag te komen. Eerder liet de Neprom al een noodkreet horen. Individuele bedrijven slagen maar mondjesmaat betrokken te worden bij de herstructureringswijken.

Tevens lijkt het besef te ontbreken dat grote financiële injecties nodig zijn om plannen ten uitvoer te brengen. De brainstormers van Kei Kenniscentrum waarschuwen voor een maatschappelijke ramp die op Nederland afkomt. Uitstel zal duurkoop blijken omdat de verloedering snel voortschrijdt.

“De marktpartijen staan niet te springen om uit de herstructureringswijken te stappen”, bericht KEI. “Als geen zicht bestaat op verbetering zullen bedrijven daar desondanks toe overgaan.”

De ontwikkelaars die de naoorlogse wijken de rug toekeren, denken voldoende emplooi te halen uit kansrijke binnenstedelijke projecten.

De ontwikkelaars en vastgoedbeleggers hunkeren naar initiatieven om de corporaties in beweging te krijgen. Toegejuicht zou worden – naar Engels voorbeeld – de instelling van een stuurgroep van wijze mannen die gewapend met budget en mandaat de corporaties tot actie kan bewegen.

Reageer op dit artikel