nieuws

Onri helpt bewust een adviseur te selecteren

bouwbreed Premium

den haag – “Een bewuste keus, richtsnoer voor de selectie van adviseurs, architecten en ingenieurs” noemt Onri de brochure. Hij moet opdrachtgevers helpen bij het professionaliseren van aanbestedingen.

“De selectie van de juiste adviseur is van groot belang voor het succes en de kosten van het project over de gehele levensduur.” Met deze volzin geeft de organisatie van advies- en ingenieursbureaus Onri treffend aan waarom het gaat bij de aanbesteding van een dienst. Geen vrijblijvendheid maar doelgerichtheid, want “Een professionele aanbesteding is in het belang van aanbesteders én aanbieders. Onnodige spanningen, tijdverlies of teleurstellingen kunnen zo worden vermeden. De doelmatigheid van de aanbestedingen neemt toe, terwijl de aanbieders gelijke kansen krijgen, zodat sprake is van gezonde concurrentie.”

De Onri-brochure volgt de stappen die voor een goede aanbesteding zijn vereist:

1. de uitgangspunten bepalen, zoals de aard en de omvang van de diensten en de procedure die gevolgd gaat worden;

2. een goede voorbereiding, waarbij de gedefinieerde uitgangspunten worden vertaald naar een procedurele aanpak;

3. de uitvoering van de aanbesteding ofwel het feitelijk proces van selectie en gunning.

Begrippenkader en systematiek van de brochure, die op internet is te raadplegen bij www.onri.nl, zijn afgestemd met de Bond van Nederlandse Architecten BNA, aldus Onri-voorzitter ir. J. Coppes.

Reageer op dit artikel