nieuws

Nijestee trekt zich terug uit prijsvraag Gouden Piramide

bouwbreed Premium

groningen – Op verzoek van minister Dekker van VROM heeft Woningbouwvereniging Nijestee besloten zich buiten mededinging te plaatsen als een van de vijf genomineerden voor De Gouden Piramide 2003. Dit gebeurde nadat het Openbaar Ministerie een inval deed bij de corporatie waardoor de prijsuitreiking op de lange baan werd geschoven.

Met de inzending van drie markante projecten schaarde Woningbouwvereniging Nijestee zich onder de vijf genomineerde inzenders voor De Gouden Piramide 2003, de jaarlijkse rijksprijs voor inspirerend opdrachtgeverschap.

Volgens de jury onder leiding van toenmalig rijksbouwmeester Jo Coenen heeft de woningbouwvereniging zich een �voorbeeldige, inspirerende� opdrachtgever getoond. “Het niveau van de plannen overstijgt ruimschoots wat in corporatieland gewoon is”. Nijestee maakte dan ook zeker kans als winnaar te worden aangewezen. De uitreiking van de prijs die aanvankelijk in november zou plaatsvinden, werd echter uitgesteld omdat het Openbaar Ministerie (OM) in oktober 2003 een justitieel onderzoek begon bij de corporatie. Zoals eerder gepubliceerd in deze krant, wordt de corporatie verdacht van valsheid in geschrifte bij de verkoop van een winkelcomplex enkele jaren geleden.

Henk Raatjes, Directeur Vastgoed bij Nijestee is nog steeds zeer verbaasd over de inval. “Vanuit ons perspectief is de hele kwestie bizar.” Volgens hem is de affaire toe te schrijven aan een administratieve �knulligheid�. Van valsheid in geschrift of subsidiefraude is volgens hem dan ook absoluut geen sprake. Raatjes verwacht zelf dat de zaak wordt geseponeerd.

Verlegenheid

De inval van het OM bracht de organisatie van De Gouden Piramide 2003 onmiddellijk in grote verlegenheid. Aanvankelijk verwachtte Raatjes snel uitsluitsel omdat de verhoren al in december 2003 plaatsvonden. De uitverkiezing zou daarmee slechts enige vertraging oplopen.

Maar omdat het OM tot op de dag van vandaag geen uitspraak heeft gedaan, bleef onduidelijk hoe het verder zou gaan met de prijs. Op verzoek van minister Dekker heeft Nijestee daarom besloten zich buiten mededinging te plaatsen teneinde te voorkomen dat de prijs en de andere deelnemers tekort worden gedaan door de uitreiking nog langer uit te stellen.

“We hebben de minister een brief geschreven waarin we kenbaar maakten niet schuldig te zijn en te verwachten dat als dat ook uit het justitieel onderzoek blijkt, wij het recht behouden op de verdiende lauweren.”

De organisatie heeft nu besloten de prijsuitreiking van de Gouden Piramide 2003 en 2004 gelijktijdig te laten plaatsvinden op 23 april 2005. Voorafgaand aan de prijsuitreiking zal de AVRO televisie in april een drietal documentaires over de genomineerde opdrachtgevers uitzenden.

Nijestee is met een bestand van ruim 14.000 woningen, garages en bedrijfsruimten verspreid over vrijwel alle woonwijken, de grootste aanbieder van onroerend goed in de stad Groningen.

Reageer op dit artikel