nieuws

Nieuwe planprocedure voor Nota ruimte onnodig geacht

bouwbreed

den haag – De planprocedure voor de Nota ruimte hoeft niet over door een bouwverbod rond Schiphol. Minister Dekker (VROM) acht de kans daarop afwezig. Zij verwacht ook geen nieuwe procedure als de Tweede Kamer nog aanpassingen wil.

Dekker schrijft dit in antwoord op kamervragen van GroenLinks-kamerlid W. Duyvendak.

De minister onderzoekt samen met haar collega Peijs (verkeer) wat de exacte gevolgen zijn van de bouwbeperkingen rond Schiphol naar aanleiding van de Nota ruimte. Daarin staat dat bouwen niet is toegestaan binnen en aan de 20Ke-geluidszone. Het woordje �aan� noemde Dekker tijdens een werkbezoek aan Haarlemmermeer in oktober “een beetje onhandig”. Het leidt tot veel verwarring bij de gemeenten rond de luchthaven. Ook zei zij toen keihard vast te houden aan het gebied binnen de geluidszone.

De mogelijke aanpassingen die de Tweede Kamer nog kan doorvoeren tijdens de behandeling van de nota, leiden volgens de minister evenmin tot overdoen van de procedure. Al sinds de Nota ruimte in beeld kwam, is dit onderwerp van discussie tussen Dekker en het parlement. De minister vindt dat de nota voldoende is gebaseerd op de Vijfde nota ruimtelijke ordening die wel de procedure heeft doorlopen. De Tweede Kamer had liever gezien dat het nieuwe stuk door de inspraak was gegaan.

De behandeling van de Nota ruimte in de Tweede Kamer stond komende maandag gepland. Door het overlijden van Prins Bernhard is deze komen te vervallen. Een nieuwe datum is nog niet bekend.

Reageer op dit artikel