nieuws

Nieuwe Machinerichtlijn mogelijk 2009 van kracht

bouwbreed Premium

den haag – De herziene Machinerichtlijn wordt op zn vroegst in 2009 van kracht. Anders dan bij de voorgaande uitgaven vallen onder de nieuwe richtlijn onder meer ook bouwliften en draagbare werktuigen met een explosieve lading zoals schiethamers.

Machines voor het verticaal transporteren van personen vallen ook onder de herziene variant. Brussel past daarvoor de richtlijn Personenliften aan. De aangepaste richtlijn gaat ook in op diverse hijswerktuigen.

Machines die aan de Laagspanningsrichtlijn moeten voldoen vallen niet meer onder Machinerichtlijn en worden specifiek benoemd. Een uitzondering geldt ook voor veiligheidscomponenten zolang de fabrikant die als identieke vervangingsonderdelen levert.

Deelmachines, oftewel niet compleet werkende machines, kunnen tot nog toe zonder verklaring en beoordeling worden geleverd. Onder de komende richtlijn is dat niet meer mogelijk en de fabrikanten worden verplicht er een handleiding bij te voegen zodat de bouwer van de eindmachine volgens duidelijke instructies de deelmachine kan samenbouwen.

In de nieuwe versie zijn tevens eisen opgenomen voor de stopprocedures en de noodstopinrichtingen voor samenstellen van machines. De richtlijn wijzigt ook de definitie van �samenstel�.

De wijzigingen maken de herziene versie er niet eenvoudiger op. Die zijn vooral bedoeld om de veiligheid nog verder te verhogen en aan te sluiten op de huidige ontwikkelingen.

De richtlijn moet het ontwerpen en bouwen van intrinsiek veilige machines bevorderen. Tussen de ontwikkeling van de richtlijn en de uiteindelijke publicatie verstrijkt door de voorgeschreven handelingen een aanzienlijke periode.

De toetreding van tien nieuwe EU-leden zal de herziening van deze richtlijn mogelijk nog langer uitstellen, omdat elke lidstaat de bepalingen in de eigen taal moet kunnen bestuderen om te beslissen of deze er wel of geen goedkeuring aan hecht. Interpretatie en toepassing van de nieuwe richtlijn kosten eveneens veel tijd. De praktijk leert dat nog veel fabrikanten worstelen met de bepalingen uit de huidige richtlijn.

Reageer op dit artikel