nieuws

Nieuwe A4 creëert een puinhoop aan uiteinden

bouwbreed Premium

den haag – De aanleg van de A4 Midden-Delfland creëert verkeersinfarcten op de aansluitende verkeerspleinen. Rijkswaterstaat onderzoekt de te verwachten consequenties voor de Beneluxtunnel, de Van Brienenoordbrug en het Prins Clausplein. Een derde oeververbinding in Rotterdam lijkt daarbij onontkoombaar. De Veilingroute (A54) doorkruist de A4-plannen, maar wordt onderzocht als alternatieve route.

Dat blijkt uit antwoorden op een schriftelijke vragenronde over het MIT. Het Meerjarenplan Infrastructuur en Transport staat maandag op de agenda van de Tweede Kamer. De nadruk zal liggen op nieuwe wegen als de A4 Midden-Delfland en de verbinding tussen de A6 en A9 bij Almere. Ook de aanbevelingen van de commissie-Duivesteijn ten aanzien van de grote projecten zullen zeker aan de orde komen.

Minister Peijs (verkeer) benadrukt dat slechts sprake kan zijn van de aanleg van één nieuwe weg richting Rotterdam. Het lopende onderzoek van Rijkswaterstaat zoemt wel in op verschillende tracés. Daarbij zijn alleen opties opgenomen die uiterlijk in 2020 in gebruik kunnen zijn. In de tweede helft van volgend jaar zal het ministerie de alternatieven naast elkaar presenteren in de Trajectnota/MER.

Het lopende onderzoek behelst de verkeerskundige effecten van de A4 Delft-Schiedam, de Veilingroute (A54) met en zonder Oranjetunnel onder de Nieuwe Waterweg en verbreding van de A13. Daarnaast bestudeert Rijkswaterstaat de effecten die een nieuwe weg heeft op de bestaande wegen en knooppunten.

De vrees bestaat dat vooral het Prins Clausplein een nieuwe aansluiting niet zal aankunnen met als gevolg fors langere files. Ook aan de andere kant, bij de Van Brienenoordbrug en de Beneluxtunnel, zullen mogelijk ernstige verkeersproblemen ontstaan. Een derde oeververbinding onder de Nieuwe Waterweg bij Rotterdam lijkt daarom onvermijdelijk.

Rijkswaterstaat verdiept zich in elk geval niet in de alternatieve route langs de noordkant van Den Haag in de vorm van de A14 (Landscheidingsweg, N14) en opwaardering van het Terbregseplein (A16/A20). Na vergelijking met het tracé van de A4 is de combinatie N14/A16 jaren geleden al afgevoerd van het hoofdwegennet. Rijkswaterstaat ziet geen aanleiding om op die beslissing terug te komen.

Voor de A4 Midden-Delfland is een bedrag van 468 miljoen euro gereserveerd in het MIT. De minister gaat er nog steeds van uit dat het bedrag afdoende is voor de nieuwe weg en de bijbehorende inpassingsmaatregelen.

Reageer op dit artikel