nieuws

Niet uitgevoerde ontwerpen voor het voetlicht

bouwbreed Premium

rotterdam – Het Architectuur Instituut Rotterdam (AIR) brengt in het Laboratorium Rotterdam ontwerpers van plannen die om wat voor reden dan ook niet zijn uitgevoerd opnieuw in contact met opdrachtgevers. Want, waarom verdwijnen sommige, toch heel innoverende en vooruitstrevende ontwerpen in de kast?

Was het ontwerp te duur, liep het spaak op de bureaucratie? Was het gebrek aan durf, spelen opdrachtgevers op safe door de teruglopende economie? Om allerlei redenen worden plannen voor gebouwen en gebieden in Rotterdam niet uitgevoerd. Zonde, vindt het AIR, want genoeg ontwerpen zijn direct uitvoerbaar en bieden creatieve oplossingen voor nog steeds actuele thema�s in Rotterdam. Afgelopen zomer deed het lokale architectuurinstituut daarom een oproep aan een grote groep ontwerpers en onderzoekers om oude plannen in te sturen. Een selectiecommissie koos uit meer dan 160 inzendingen 25 projecten uit die illustratief zijn voor actuele Rotterdamse thema�s, zoals de sluiting van de Keileweg, de herinrichting van de stadshavens of de herstructurering.

Onder leiding van architect en filmmaker Jord den Hollander vindt vanmiddag over deze ontwerpen in de Centrale Bibliotheek in Rotterdam een debat plaats tussen de ontwerpers en opdrachtgevers zoals de gemeente, corporaties, projectontwikkelaars en beleggers onder de noemer �Laboratorium Rotterdam� waarbij onder andere de relatie tussen experimentele ontwerpen en concrete bouwprojecten aan de orde wordt gesteld.

Kweekvijver

“De stad als kweekvijver voor nieuwe ideeën”, aldus W. Galeman van het AIR. “Zo laat Studio Sputnik met het ontwerp voor het Compagniekwartier in Delfshaven op een knappe manier zien hoe je nieuwe architectuur in een historische omgeving past. Of neem het plan van Urban Affairs in opdracht van de gemeente, dat alle bestaande parkeervoorzieningen door middel van een ondergronds systeem met elkaar verbindt. Dit ontwerp met mooi ontworpen entrees is nooit uitgevoerd, maar speelt in op een nog steeds bestaand probleem. De investering is groot, maar het levert ook veel op. Misschien is het idee opnieuw te bespreken, alleen dan met een projectontwikkelaar.”

Door de plannen opnieuw voor het voetlicht te brengen, is een herkansing mogelijk van beide kanten. Galeman: “We proberen meer lef te ontlokken bij opdrachtgevers en brengen vraag en aanbod weer bij elkaar. Aan inspiratie geen gebrek, maar als opdrachtgever moet je soms het risico nemen op je bek te gaan. Het wordt tijd om weer te durven.”

De 25 ontwerpen worden de hele maand december tentoongesteld in de Centrale Bibliotheek in Rotterdam.

Reageer op dit artikel