nieuws

Marktordening is blijvend probleem

bouwbreed Premium

rotterdam – Alles wat er tot nu toe gebeurt in de nasleep van de bouwfraude-affaire is symptoombestrijding. De bouw heeft te maken met een economisch ordeningsprobleem. Dat oplossen is veel lastiger. Dit zei prof. C. Jansen tijdens het jaarlijkse Wegencongres.

“Het is geen ethisch probleem, maar een vraagstuk van marktordening. Het duivelse dilemma is het gevuld houden van de orderportefeuille. Dat probleem oplossen kunnen we niet in Nederland”, hield de jurist zijn gehoor voor.

Volgens hem is er sprake van een Europees probleem dat ook Europees zal moeten worden opgelost. “In heel veel landen in Europese Unie worden afspraken gemaakt. Wij hebben het alleen niet onder de pet kunnen houden”, is zijn stelling.

Hoogleraar bedrijfsethiek van Nyenrode R. Jeurissen kon hem slechts gedeeltelijk volgen. Volgens hem is er wel degelijk sprake van een ethisch probleem. Dat is niet op te lossen met een gedragscode. “Zeker niet als het slechts papier is dat in de la verdwijnt. Dan werkt het zelfs averechts.”

Praten, praten, praten, is zijn devies. Zowel binnen bedrijven als tussen opdrachtnemers en opdrachtgevers. Dat is de enige manier om gedragsverandering te bewerkstelligen en onderling vertrouwen te herwinnen.

Het bouwbedrijfsleven ziet nog een ander integriteitsvraagstuk dat vooral bij de opdrachtgevers ligt. Dat zijn onfatsoenlijke vragen en eisen in bestekken. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om risico�s bij de opdrachtnemer leggen die deze niet kan beheersen. Of het voorbeeld dat prof. A. Molenaar aanhaalde van de wegenbouwer die nauwelijks mocht kijken naar een weg en de problemen die hij op het werk zou kunnen tegenkomen, maar wel een prijs moest maken.

Molenaar waarschuwde er verder voor monomaan naar de bouw te kijken waar het gaat om frauduleus en bedenkelijk gedrag. In andere sectoren komt dat net zo hard voor. “De strijd tegen dat soort gedrag in de bouw is kansloos als datzelfde gedrag in andere sectoren wordt gedoogd”, was zijn stelling.

Dat wil absoluut niet zeggen dat hij dergelijk goedkeurt, integendeel. In zijn visie is wederzijds vertrouwen slechts te bereiken als je met een betrouwbare partner hebt te maken. En betrouwbaarheid is in zijn visie de optelsom van deskundigheid en openheid van alle partijen. “Betrouwbaarheid is de basis voor snelle, adequate en zeer waarschijnlijk ook goedkope oplossingen.”

Hij waarschuwde verder voor verdere afkalving van de kennis bij opdrachtgevers. “De gedachte dat men die benodigde kennis kan inhuren en kan volstaan met procesaansturing, is een waanidee.”

Molenaar kon zich overigens kennelijk wel vinden in de woorden van Jansen. Hij vindt in elk geval dat de overheid haar verantwoordelijkheid moet nemen voor het goed functioneren van de sector. Gebeurt dat niet, dan krijgt diezelfde overheid het aan de stok met hem als belastingbetaler, want “uiteindelijk betaal ik dan meer voor minder kwaliteit”.

Reageer op dit artikel