nieuws

Maak Bos tot boegbeeld van communicatiecampagne

bouwbreed

Recentelijk stonden de eerste werknemers van bouwbedrijven terecht in de bouwfraude-zaak. De medewerkers zouden zich schuldig gemaakt hebben aan omkoping van ambtenaren teneinde een bevoorrechte positie te verwerven bij de aanbesteding van werken. Nu bijna drie jaar is Nederland in de ban van frauduleuze praktijken in de bouwsector. Het openbaar ministerie heeft veel zoniet alles […]

Recentelijk stonden de eerste werknemers van bouwbedrijven terecht in de bouwfraude-zaak. De medewerkers zouden zich schuldig gemaakt hebben aan omkoping van ambtenaren teneinde een bevoorrechte positie te verwerven bij de aanbesteding van werken. Nu bijna drie jaar is Nederland in de ban van frauduleuze praktijken in de bouwsector.

Het openbaar ministerie heeft veel zoniet alles aan één man te danken: Ad Bos. En wie staat terecht: Ad Bos. De oud-directeur van Koop Tjuchem liep monter het gerechtsgebouw in Rotterdam binnen en liet blijken de rechtsgang met vertrouwen tegemoet te zien. Wel uitte hij zijn ongenoegen over het feit dat na alles wat hij bekendgemaakt had en alle risico�s die hij daarmee gelopen heeft, hij beter verdiend zou hebben. Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie gaf desgevraagd aan dat het OM wel degelijk compassie voelt bij klokkenluider Bos. “Een aantal aanklachten tegen hem heeft men niet ingediend. De meest zware wel, waaronder omkoping (betaling horecarekeningen, golfset als cadeautje, etcetera). Ik weet niet voor hoeveel geld Ad Bos zijn klanten gefêteerd heeft, en ook niet precies voor hoeveel geld de staat nu aan boetes bij alle bouwbedrijven int, maar het laatste bedrag zal hoger zijn dan het eerste.” Hoe is nu eigenlijk de relatie tussen Bos en de bouwwereld? Hoe kijkt men tegen hem aan? Is hij in hun ogen een verrader of gewoon de verkeerde man op het verkeerde moment. Eens een gevierd directeur van een gerespecteerd bouwbedrijf, nu de deserteur. Eens meelopend in het gareel van de verboden prijsafspraken en nu, beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald, in het verdomhoekje. Zelfs de overheid, die zacht gezegd veel aan hem te danken heeft, kan zijn waardering voor zijn openbaringen niet vertalen in coulantie in de strafzaak tegen hem. In een proces waarbij het ene bouwbedrijf nog gekkere zaken uithaalt dan de ander ten gunste van klanten en in de wetenschap dat het eigenlijk niet in de haak is, komt het goed uit wanneer iemand daar op een zeker moment een eind aan maakt.

Dat dit is aan de hand van een boekhouding met verboden prijsafspraken die de sector ter compensatie van de afgeschafte rekenvergoeding hanteerde, is vervelend. Door alle berichten van omkoping, de aanvankelijke ontkenning van de prijsafspraken en het niet hanteren van een heldere centrale boodschap namens de sector, is men nooit toegekomen aan het communiceren over waar het werkelijk om gaat: de overheid vraagt steeds meer en meer van bedrijven in aanbestedingen en deze trajecten vragen dermate veel investering, dat bedrijven zelf op zoek ging naar compensatie en dat werd vereffening onderling.

Hoe moet het nu verder?

Er wordt veel heen en weer gepraat over de wijze waarop de bouwsector zijn imago kan opvijzelen. Enkele weken geleden deed ik op deze plaats al de oproep om sectorbreed de rijen te sluiten en de communicatie gezamenlijk ter hand te nemen. Onderdeel van deze communicatiestrategie kan zijn om niet langer afstand te nemen van Ad Bos, maar hem juist te ondersteunen. Minister Peijs deed vorige week de suggestie om Bob de Bouwer als boegbeeld in te zetten op weg naar een betrouwbare bouwsector. Ik zou eerder Bos tot boegbeeld willen maken van een communicatiecampagne.

Door Bos serieus te nemen en hem te ondersteunen geeft de sector aan dat het serieus plannen heeft zichzelf te reinigen. Is dit het ultieme idee? Nee, maar wellicht wel een goede stap in de richting van eerherstel voor Bos en een beter imago van de bouwsector. Wordt het Bos de Bouwer.

Reageer op dit artikel