nieuws

Lichte afname van werkvoorraad bouw

bouwbreed

amsterdam – De orderportefeuilles van de bouwbedrijven zijn in november met eentiende maand afgenomen. Dat blijkt uit de conjunctuurmeting van het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid onder ruim vierhonderd Nederlandse hoofdaannemers.

In de burgerlijke en utiliteitsbouw slonk de voorraad tot 7,2 maanden. De orderportefeuille in de grond-, wegen- en waterbouw nam af tot 4,4 maanden.

De inkrimping van de orderportefeuille in de b&u wordt veroorzaakt door een afname van de orderportefeuille in de utiliteitsbouw. Deze verminderde met 0,2 maand tot 6,2 maanden. De afname van de orderportefeuille in de gww komt geheel voor rekening van de grond- en waterbouw waar de orderportefeuille met 0,3 maand inkromp tot 4,5 maanden.

Eind november 2004 had de omvang van de orderportefeuille in de bouwnijverheid als geheel dezelfde waarde als eind oktober 2004: 6,7 maanden.

Evenals voorgaande maanden beoordelen de bouwbedrijven in november 2004 het onderhanden werk vaker klein (26 procent ) dan groot (10 procent).

Over de ontwikkeling van de bedrijvigheid zijn de bedrijven in de gww vergeleken met vorig jaar een stuk positiever. Vond een jaar geleden nog een kwart van de gww-bedrijven dat de bedrijvigheid was verkleind, in november 2004 was dit aandeel nog maar 9 procent . In de b&u zijn de bedrijven per saldo wel negatief over de ontwikkeling van de bedrijvigheid, zij het minder dan vorig jaar.

Eén op de zes bouwbedrijven ondervindt stagnatie van het onderhanden werk als gevolg van onvoldoende orders. In de gww noemt zelfs ruim een kwart van de bedrijven dit als belangrijkste stagnatieoorzaak.

Personeelsomvang

Het aandeel bedrijven in de b&u dat verwacht in personeelsomvang toe te nemen is even groot als het aandeel bedrijven dat een daling van het personeelsbestand verwacht. De verwachtingen in de gww zijn een stuk negatiever; hier verwacht slechts 4 procent een stijging van het personeelsbestand tegenover 38 procent dat een daling van de personeelsbezetting verwacht.

Eén op de vijf bouwbedrijven verwacht dat de prijzen de komende maanden zullen stijgen. Een groep van 5 procent daarentegen rekent op een prijsdaling. In de sector gww houden de bedrijven die mikken op een prijsdaling (11 procent ) danwel een prijsstijging (10 procent ) elkaar vrijwel in evenwicht.

Reageer op dit artikel