nieuws

Imago bedrijfsleven van zorgelijk niveau

bouwbreed Premium

parijs – Nederlanders hebben opvallend weinig vertrouwen in het bedrijfsleven. Bouwfraude en beursschandalen maken de ondernemers in de beeldvorming tot de meest corrupte medelanders. Dat blijkt uit onderzoek van Transparency International.

Met het wantrouwen in het bedrijfsleven wijkt Nederland internationaal sterk af. Slechts in Hongkong, Noorwegen en Singapore staan ondernemingen eveneens boven aan de lijst van corrupte organisaties. In het overgrote deel van de landen gaat de meeste argwaan van de burgers uit naar politieke instellingen.

Transparency International baseert zijn onderzoeksresultaten op enquêtes onder 50.000 huishoudens in 64 landen. Cijfers worden gegeven van 1 (corruptievrij) tot 5 (bijzonder corrupt). Transparency geldt als belangrijkste niet-overheidsorganisatie met het doel de bestrijding van omkopingspraktijken. Wat voorzitter A. Munain van Transparency betreft, moeten vooral de verdachte politici zo snel mogelijk aan de kaak gesteld worden. Maar al te vaak verschuilt de beroepsgroep zich achter hun immuniteit om de normale bevolking te bestelen. “Partijen en de door hen genomineerde politici ontvangen van de kiezers groot vertrouwen en krijgen ook flinke macht overgedragen. Politici mogen eenvoudig niet dit vertrouwen beschamen door – als ze benoemd zijn – ruimte te geven aan corruptie en eigenbelang”.

Op de internationale corruptieladder staan de politieke partijen met een score van 4,0 ruim aan kop. In bedenkelijkheid worden de organisaties op de voet gevolgd door de parlementen (3,7) en politie/justitie (3,6). Het bedrijfsleven krijgt van de burgers een 3,3. Precies even slecht als de waardering voor de media en de gezondheidszorg. De militairen (2,9) en de kerken (2,7) hebben een beter imago.

Hoewel in Nederland de bedrijven als lands meest corruptste instellingen worden gebrandmerkt, steken onze ondernemers internationaal behoorlijk af. Slechts enkele naties (Finland en Luxemburg met 2,7 en Taiwan met 2,9) komen beter uit de verf. Van de vijftien onderzochte sectoren krijgt in Nederland het onderwijs (2,1) het beste cijfer. De gezondheidszorg, de meldingsposten en kerken komen eveneens goed uit de bus. De media scoren net zo slecht als het bedrijfsleven.

In landen als Frankrijk, Italië en Ierland denkt meer dan de helft van de burgers dat corruptie een belangrijke rol speelt in de politiek van hun land. In Nederland verdenkt slechts 10 procent van de inwoners de politici van corruptie.

Op het gebied van de smeergelden is Kameroen kampioen. Meer dan de helft van de ondervraagden geeft aan afgelopen twaalf maanden zelf (of een gezinslid) smeergeld te hebben betaald. Een op de vier à vijf burgers in Rusland, Tsjechië trekt de portemonnee om gunsten te verkrijgen. In de meeste West-Europese landen en de Verenigde Staten is het betalen van smeergeld bekend bij minder dan 5 procent van de bevolking.

Reageer op dit artikel