nieuws

Herontwikkeling Q4 in Venlo stap dichterbij

bouwbreed

venlo – Woningstichting Venlo-Blerick steekt 80 miljoen euro in de herontwikkeling van de verloederde Venlose wijk Q4. Directeur A. van Hoof van de woningstichting tekende daartoe gisteren een overeenkomst met burgemeester J. Schrijen van Venlo. Dat gebeurde onder het toeziend oog van de minister S. Dekker van VROM.

Met de ondertekening van de overeenkomst hebben gemeente en woningstichting afspraken gemaakt om in september met een vastomlijnd plan voor Q4 te komen. De bedoeling is dat er ruim vijfhonderd woningen worden gebouwd, 20.000 vierkante meter ondergrondse parkeergarages en 4500 vierkante meter commerciële en culturele voorzieningen. Om dat te kunnen moeten er 230 panden worden gesloopt. Getwijfeld wordt nog over nieuwbouw van 16.000 vierkante meter stadskantoor voor zeshonderd ambtenaren. Wordt dat stadskantoor elders gevestigd, buiten Q4, dan is er extra ruimte voor honderd woningen en 1500 vierkante meter commerciële en andere voorzieningen.

Het totale plan slorpt minstens 145 miljoen euro op, exclusief de nieuwbouw van het stadskantoor dat nog eens 60 miljoen kost. Het ministerie van VROM steekt 28 miljoen euro in Q4. Er is nog een plantekort van 30 miljoen euro, maar daarvan is feitelijk 16 miljoen redelijk afgedekt, zodat het netto tekort rond de 14 miljoen euro bedraagt.

Venlo wil het plan budgettair neutraal uitvoeren, en dat betekent dat tekorten gedekt moeten worden door bijdragen van marktpartijen, subsidies en vrije reserves van het Grondbedrijf. De woningstichting bouwt 190 huurwoningen, waarvan veertig in de sociale woningbouw, en daarnaast nog eens honderd koopwoningen. De overige twee- of driehonderd woningen, door andere partijen gebouwd, zijn koopwoning.

Q4 ligt in het noordelijke gedeelte van het stadscentrum en is jarenlang een paradijs geweest voor Duitse drugstoeristen en criminelen. De op Duits kooppubliek georiënteerde winkels verdwenen er geleidelijk na de invoering van de euro, en dus is leegstand en onveiligheid er troef.

Drugstoeristen

Venlo wil van de wijk het culturele centrum van Noord-Limburg maken, en daarom jaagt Venlo alle drugstoeristen en criminelen eruit. Twee coffeeshops zijn onlangs gesloten en verplaatst naar de Duitse grens. Minister Dekker vond dat gisteren tijdens haar werkbezoek aan Venlo een goed plan, en daarmee neemt ze een ander standpunt in dan haar collega van justitie, Donner. Die was daar faliekant tegen.

Reageer op dit artikel