nieuws

Haringvlietsluizen in 2008 voor zout water op een kier

bouwbreed Premium

den haag – Vanaf 2008 zal gecontroleerd weer zout water het Haringvliet tussen de Zuid-Hollandse eilanden Goeree-Overflakkee, Voorne-Putten en Hoeksche Waard instromen. Het beperkt openzetten van de Haringvlietsluizen moet de Deltawerken verbeteren.

Ministers Veerman van Landbouw en Peijs van Verkeer en gedeputeerde Dwarshuis van de provincie Zuid-Holland gaven maandag met de ondertekening van het bestuursakkoord definitief groen licht voor het op een kier zetten van de sluizen. Aanvankelijk zouden de sluizen per 2005 open gaan.

Het kierbesluit moet van het Haringvliet weer een zeearm maken waar een geleidelijke overloop van zout naar zoet water bestaat. De Deltawerken hebben voor meer veiligheid op de Zeeuwse en Zuid-Hollandse eilanden gezorgd. De dammen, dijken en stormvloedkeringen hebben echter ook negatieve effecten. Zo zijn het Zoommeer en Volkerak in de zomer wegens te weinig doorstroming vaak vergeven van giftige blauwalgen. Ook zijn geulen dichtgeslibd en kampt het Haringvliet zonder getij met oeverafslag.

Door de sluizen op een kier te zetten willen Rijk en provincie dat laatste probleem aanpakken en de deltawateren weer een stukje “gezonder” maken. Via zoetwaterprojecten moeten boeren op Goeree-Overflakkee en Voorne-Putten verzekerd zijn van zoet water voor de akkers. Den Haag betaalt in totaal 35 miljoen euro mee aan het kierproject.

Bij storm blijven de sluizen gesloten. Ook wanneer de rivieren te weinig zoet water aanvoeren, bijvoorbeeld tijdens een droge warme zomer, gaan de sluizen niet open. Dit om te voorkomen dat de veiligheid in het geding komt of het Haringvliet te zout wordt. (anp)

Reageer op dit artikel