nieuws

Gemeente Hoorn sluit dossier bouwfraude af

bouwbreed Premium

hoorn – Met een aantal disciplinaire maatregelen en een plan van aanpak om integriteit blijvend te verankeren in de organisatie, sluit de gemeente Hoorn het dossier bouwfraude intern af. Hoorn heeft twee ambtenaren een schriftelijke berisping gegeven en vijf kregen een waarschuwing. Twee ambtenaren zijn ontslagen.

Extern onderzoek naar aanleiding van uitlatingen van klokkenluider Ad Bos voor de parlementaire enquêtecommissie wees uit dat in totaal negen ambtenaren, allen behorende tot het hogere en middenkader, in het verleden weleens of meermalen hebben deelgenomen aan club- of bordeelbezoek. Met de maatregelen tegen de betrokken ambtenaren en een nieuw beleidsplan om herhaling te voorkomen, sloeg de gemeente gisteren volgens burgemeester G. van Veldhuizen, een zwarte bladzijde om. “Openheid maakt je als gemeente kwetsbaar. Maar die is nodig om de integriteit van bestuur uit te dragen”, aldus burgemeester G. van Veldhuizen. “Als je de vuile was buiten hangt, zullen sommigen misschien denken dat je geen schoon huishouden hebt. Maar daar zullen we doorheen moeten.”

Met een nieuw plan van aanpak gaat Hoorn een permanente inspanning aan om een integere organisatie te zijn en te blijven. Instrumenten die worden ingezet, zijn gericht op het voorkomen van integriteitschendingen en het aanpakken van overtredingen. Er komen onder andere dilemmatrainingen voor medewerkers en bestuurders. Daarnaast komen er trainingen voor leidinggevenden voor het managen van integriteit. Eerder is al besloten om de ambtseed in te voeren. Het inkoop- en aanbestedingsbeleid dat begin dit jaar werd ingevoerd, past ook in het integriteitbeleid. Kern van het nieuwe inkoopsysteem is dat over iedere inkoop op basis van functiescheiding minimaal twee personen beslissen.

Stapje verder

Het nieuwe beleid dat herhaling moet voorkomen, gaat verder dan de voorstellen van de Vereniging Nederlandse Gemeenten aan haar leden. Zo zullen de bouwbedrijven aangesloten moeten zijn bij de Stichting Bevordering Integriteit Bouwbedrijven. Daarnaast biedt de wet Bevordering Integriteitbeoordeling Openbaar Bestuur (Bibob) mogelijkheden om te voorkomen dat de gemeente zaken doet met dubieuze partners. Bedrijven die niet akkoord gaan met een screening in het kader van de wet Bibob worden uitgesloten. Ten slotte wil Hoorn ook bezien of bouwbedrijven die in het kader van de bouwfraude over de schreef zijn gegaan, kunnen worden uitgesloten. Over dit laatste punt wint de gemeente juridisch advies in.

Reageer op dit artikel