nieuws

Gemeente Dronten wil in zee met consortium

bouwbreed Premium

Zeven Drontener bouwers schreven een verontwaardigde brief aan de gemeenteraad.

Wethouder J. Westmaas stelt dat dit probleem niet zou spelen als de krachten worden gebundeld. De gemeente wil liever in zee met een consortium. “Wij willen dat zodra de grond bouwrijp is, de aannemer alle kavels in één keer afneemt. Dan praat je over een investering van miljoenen euro�s. Wij verwachten dat dat geen probleem oplevert.”

Volgens Westmaas sluit deze voorwaarde niet bij voorbaat de kleinere bouwbedrijven uit, maar het aangaan van een combinatie acht hij wel haast noodzakelijk om als partner serieus te worden genomen. “In een gesprek met de lokale ondernemers heb ik dit aangegeven. Men wil liever dat de kavels worden verdeeld.” Maar op die manier wordt de concurrentie van buitenaf buiten spel gezet en verdwijnt het competitie-element, stelt de gemeente.

Volgens Westmaas komen kleinere plaatselijke ondernemers voldoende aan bod bij de bouwplannen van de komende jaren. Op dit moment wordt de eerste fase voorbereid van een plan voor 2000 woningen in de nieuwe wijk De Gilden.

Dit betekent dat op korte termijn zo�n vijfhonderd woningen worden gebouwd, waarvan eenderde deel wordt uitgegeven wordt als vrije kavels. Nog eens eenderde gaat als bouwclaim naar een combinatie van drie bouwers uit Dronten, Ontwikkelingsmaatschappij Dronten West. Een deel van de woningen wordt gebouwd door Oost Flevoland Woondienstencorporatie, ook uit Dronten.

Het resterende deel wordt als geheel uitgegeven. Hierover is de onenigheid. De woordvoerder van de zeven Drontener aannemers, Bert Fledderus van DrontenBouw, vindt dat de gemeente door die keuze de plaatselijke ondernemers buitenspel zet. “Ik ben eerst lekker gemaakt met een selectieprocedure, waarvoor wij als enige uit Dronten zijn uitgenodigd. Vervolgens blijkt dat het risico te groot is.” Volgens Fledderus had de gemeente er gemakkelijk voor kunnen kiezen het plan in gedeelten aan kleinere aannemers te gunnen.

De oplossing volgens de gemeente is als consortium de selectieprocedure in te gaan, maar daar voelen de Drontenaren niets voor, geeft Fledderus aan.

“In het verleden is er al eens een bouwcombinatie geweest en dat is uitgelopen op een faillissement. Daarom is men hier huiverig.” Hij vindt dan ook dat de gemeente de vorming van een consortium niet als verplichting mag opleggen. Bovendien zijn andere oplossingen denkbaar, bijvoorbeeld door middel van boeteclausules. Fledderus vindt dat de gemeente hiermee een kans laat liggen om de eigen ondernemers naar voren te schuiven. “Niet te bevoordelen”, benadrukt hij, “want er moet wel eerlijke concurrentie zijn.”

De gemeente Dronten wil de nieuwe woonwijk in hoog tempo bouwen. “We lopen al achter op het schema”, geeft Westmaas aan. “Om die reden hebben we belang bij een continue bouwstroom, waarbij delen als één geheel worden afgenomen en gebouwd.”

In het totale plan hebben de Drontenaren voldoende kansen om mee te bouwen, stelt Westmaas. “Uit de selectie is projectontwikkelaar AM Wonen uit Arnhem naar voren gekomen. Die is geen bouwondernemer. Verder uitbesteden zal dus zeker aan de orde zijn en ik stel me voor dat de plaatselijke markt dan ook aan bod kan komen.”

Niet kunnen voldoen aan de selectie-eisen van de gemeente kan nooit reden zijn voor de plaatselijke bouwers om achterover te leunen. “Zij zijn ondernemer en het is aan hen om gezamenlijk een vuist te maken. Als overheidsinstantie hoef ik de oplossing niet voor hen te bedenken.”

Reageer op dit artikel