nieuws

Geluidsoverlast bij 12.000 huizen langs snelweg

bouwbreed

den haag – Meer dan 12.000 huizen langs rijkswegen kampen momenteel met een geluidsbelasting boven 65 decibel. Het Rijk wil deze knelpunten voor 2020 aanpakken. Daarmee is 670 tot 790 miljoen euro aan kosten voor geluidsschermen gemoeid.

Dubbellaags zoab zou helpen de overlast in te perken, blijkt uit de quick scan milieueffecten van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) naar aanleiding van de Nota mobiliteit.

Positief is dat de combinatie van bouwen en beprijzen leidt tot een reductie van het aantal woningen met geluidsoverlast. Dan gaat het instituut er wel van uit dat bij de wegenprojecten steeds geluidwerende maatregelen worden getroffen.

De toepassing van zoab op het rijksnet helpt geluid met 4 procent te reduceren. De overlast door de toename van het wegverkeer wordt op die manier voor de helft opgevangen. Voorwaarde is dat het zoab goed wordt onderhouden, anders is het voordeel kleiner.

Het onderzoeksinstituut waarschuwt dat het geluidsprobleem in de toekomst zal verschuiven van de snelwegen naar de provinciale wegen. Omdat minister Peijs (verkeer) het beheer en onderhoud van die wegen naar de regio afschuift, zal de overlast daar toenemen.

Reageer op dit artikel