nieuws

Geldermalsen bang voor centrum NL.C

bouwbreed

GELDERMALSEN/TIEL – “De aantrekkingskracht van het NL.C zal zeker effect hebben op de omliggende plaatsen. Door het grootschalige karakter ervan zullen steeds meer voorzieningen in de omliggende dorpen verdwijnen. En dat kan verloedering tot gevolg hebben.”

Fractievoorzitter W.A. van der Leest-Bassa van de partij Dorpsbelangen van de gemeente Geldermalsen, windt er geen doekjes om. Het Nederland Centrum, kortweg NL.C, is absoluut een bedreiging voor de economische welstand van bestaande kernen. “Banken worden pinapparaten en supermarkten vertrekken zonder dat er iets voor terugkomt. Met een NL.C in de buurt wordt dat er niet beter op.”

Nabij Geldermalsen, vlakbij het kruispunt van de A2 en A15, zijn plannen voor het grootste winkel- en vrijetijdscomplex van Nederland, het NL.C. Dit leisurecentrum profileert zich als een centrum met een hoogwaardig karakter, waar mensen een �dagje uit� kunnen gaan. Er worden dagelijks 30.000 bezoekers verwacht.

Plannen als het NL.C zijn het schrikbeeld van veel ondernemers in centra van steden en kleine kernen. Onlangs uitte L. Hermans, voorzitter van de belangenvereniging van het midden- en kleinbedrijf MKB Nederland, kritiek op de bouwambitie van gemeenten. Door grootschalige winkellocaties neer te zetten langs snelwegen, wordt veel publiek uit de centra van omliggende plaatsen getrokken. Het gevolg is economische uitholling van het gebied.

Voorwaarden

Ondernemersvereniging Gastvrij Geldermalsen erkent de kritiek van Hermans, maar heeft het centrum liever in de eigen achtertuin, dan verderop. “Dan heb je het maar te nemen zoals het is.” De ondernemersvereniging stelt nu haar voorwaarden aan de komst van NL.C. “Het moet niet zo zijn dat bij langdurige leegstand het hoogwaardige karakter van het complex wordt bijgesteld en het een gewoon winkelcentrum wordt. Dan wordt het een bedreiging, met alle gevolgen voor het centrum van dien.”

Voor Tiel, 15 kilometer verderop, zal het NL.C de centrumfunctie van de plaats een enorme klap toedienen. Om de concurrentie het hoofd te bieden, verwacht de gemeente dat een aantal ondernemers uit het hogere segment uit de binnenstad verdwijnt en zich in het NL.C zal vestigen.

“Daarmee verhuist de kwaliteit uit de stad en zullen er in het centrum alleen nog maar winkels uit het lage segment te vinden zijn”, zegt wethouder W. Gradisen van gemeente Tiel. “Onderzoek toon aan dat de modebranche op jaarbasis een omzetafname van 40 procent kan verwachten. Dat komt neer op 13 miljoen euro.”

Volgens Gradisen zal het weglekken van koopkracht tot een ernstige aantasting leiden van het economisch functioneren van de Tielse binnenstad. “De huur en het prijsniveau van panden zal teruglopen en winkels zullen misschien moeten worden vervangen door woningen.”

Burgemeester S.W. van Schaijk van Geldermalsen is zich bewust van de kritiek van omliggende plaatsen, maar spreekt van angst en relativeert de afvloeiing van koopkracht uit de omgeving. “Onafhankelijk onderzoek heeft aangetoond dat deze effecten bepaald niet schrikbarend zijn en kunnen worden ondervangen.”

Van Schaijk vindt dat het project een kans verdient. “Er moet meer in regionaal verband naar worden gekeken. Het NL.C biedt naar verwachting werkgelegenheid aan 7000 mensen, wat een positief effect kan hebben op bijvoorbeeld de woningmarkt”, aldus de burgemeester. “Mensen willen toch het liefst in de buurt van hun werk wonen. Daarmee zie ik kansen voor behoud of versterking van de plaatselijke voorzieningen, wat de dreiging van economische uitholling doet afnemen.”

�De effecten zijn bepaald niet schrikbarend�

Reageer op dit artikel