nieuws

Gebrek aan vertrouwen grootste struikelblok cao

bouwbreed Premium

den haag – Alle partijen willen een nieuwe bouw-cao, toch komt die er maar niet. Gebrek aan vertrouwen tussen sociale partners lijkt het grootste struikelblok. Het zou echter slecht zijn als de cao te lang op zich laat wachten.

AANHEF_SUB:analyse

Bouw aan onderling vertrouwen. Dat moet de opdracht voor de korte termijn worden voor bouwwerkgevers en -werknemers wil het tenminste nog iets worden met de cao.

Op zich is het begrijpelijk dat de cao-onderhandelingen zo lang hebben stilgelegen. De sociale perikelen rond prepensioen, vut, wao en ww maakten dat beide partijen weinig haast hadden om zaken te regelen. Hoe moest immers prepensioen worden geregeld zolang niet duidelijk is hoe de politiek die uiteindelijk gaat regelen.

Op het moment echter dat die duidelijkheid er wel was, hadden de onderhandelingen weer kunnen worden opgepakt. Dat dit niet is gebeurd, ligt aan het feit dat de werkgevers zijn opgestapt van de onderhandelingstafel op 2 april. Een hoogst ongebruikelijke stap.

In het rituele spel rond onderhandelingen hoort het erbij dat druk wordt opgebouwd om maximale resultaten te bereiken. Dat de werkgevers in april riepen dat de bonden weigerden om over hun totale voorstel te onderhandelen, hoort dus thuis in het rituele tromgeroffel.

Hetzelfde geldt voor de stap van de vakbeweging om zich uit alle overleggen met werknemers terug te trekken. Ook dat is bedoeld om druk op de ketel te houden. Zonder afspraken in paritaire besturen ligt daar de hele zaak stil.

De werkgevers op hun beurt hebben keurig gewaarschuwd voor de consequenties, met name op het gebied van de premievaststelling en wat daar dan weer de gevolgen van zijn voor met name het Vakantiefonds. Maar in het achterhoofd zal ongetwijfeld mee hebben gespeeld dat al jaren gestreefd wordt naar een lagere bedrijfstakwig. Voordeel daarvan is tevens dat de loonkosten lager worden en wellicht beter beheersbaar.

Het heeft veel weg van een uit de hand gelopen strategisch spel voortkomend uit wederzijds wantrouwen. Wie beide partijen apart spreekt, kan zich niet aan de indruk onttrekken dat de doelstellingen niet zo gek ver uit elkaar liggen. Zo willen de bonden best meedenken en werken aan beheersing van de loonkosten en flexibilisering van de arbeid. Tot één ding zijn ze echter niet bereid, de rekening van de bouwfraude eenzijdig neer laten leggen bij de werknemers.

De bouwwerkgevers zouden eens goed moeten nadenken wat zwaarder weegt, nu snel een cao die ongetwijfeld een aantal door hen gewenste zaken niet regelt, of over langere tijd maar dan met de nodige sociale onrust. De kerstdagen zijn een mooi moment voor overdenking, ook hierover.

Reageer op dit artikel