nieuws

FNV Bouw voert actie tegen uitholling medezeggenschap

bouwbreed

woerden – De manier waarop het kabinet de medezeggenschap van werknemers wil regelen, kan geen genade vinden in de ogen van FNV Bouw. Met 120 ondernemingsraadsleden van bouwbedrijven gaat de bond vandaag actie voeren.

Weg met de nieuwe Wet medezeggenschap werknemers (WMW), verbeter de huidige Wet op de ondernemingsraden (WOR). Die boodschap draagt FNV Bouw uit tijdens een manifestatie in Woerden waarbij volop gediscussieerd wordt over dit onderwerp.

Uit een evaluatie van de WOR blijken de nodige knelpunten. Daarin werden dan ook de nodige verbeteringen voorgesteld. “Maar wat doet minister De Geus, die komt met een geheel nieuwe wet. Kernpunten daarvan zijn decentralisatie en maatwerk per onderneming. Dat klinkt mooi, maar het effect is uitholling van de medezeggenschap”, vindt de bouwbond. Niet voor niets heeft de Raad van State het nieuwe wetsontwerp over medezeggenschap in strijd met de Grondwet genoemd.

Vooral het feit dat ondernemingsraden in overleg met de bestuurder van een onderneming bevoegdheden kan inleveren, is de bond een doorn in het oog. Verder wil De Geus de mogelijkheid openen dat werkgevers en werknemers bij cao een afwijkende vorm van medezeggenschap kunnen afspreken. “Alsof cao-partijen daarop zitten te wachten. Weer een controversieel punt op de onderhandelingstafel”, sneert FNV Bouw.

Reageer op dit artikel