nieuws

EIM: Jonge ondernemer heeft veel vertrouwen in toekomst

bouwbreed

zoetermeer – Jonge ondernemers zijn optimistisch. Tweederde van de tien jaar geleden begonnen directeur-eigenaren die het onderzoeksbureau voor het midden- en kleinbedrijf EIM heeft ondervraagd, laat weten veel vertrouwen te hebben in de toekomst.

Eén op de tien ondernemers die in 1994 met zijn bedrijf van wal stak, rekent zelfs op een zeer succesvolle toekomst. Slechts één op de vijf ondernemers is onzeker over de toekomst en 4 procent denkt erover na om met de eigen onderneming te stoppen.

De ambities van de enthousiaste ondernemers, zo blijkt uit het EIM-rapport �Mkb-ondernemers 10 jaar na de start�, richten zich met name op de verbetering van het eigen vakmanschap, het vergroten van de omzet en het verhogen van de kwaliteit van de geleverde diensten. De doelstellingen zijn daarmee niet veel veranderd dan bij de oprichting van de zelfstandige onderneming.

Opvallend is, zo stellen de onderzoekers, dat de meeste mkb�ers zich richten op kwalitatieve doelen. Groei in omvang of omzet komt bij de meeste directeur-eigenaren op de tweede plaats. Tweederde van de starters uit 1994 streeft ook in het nieuwe millennium een verbetering na van het eigen vakmanschap.

Negen van de tien ondervraagde mensen is van plan om minimaal nog vijf jaar met de eigen onderneming door te gaan. Daarbij valt op dat van de ondernemers die ouder zijn dan 45 jaar ruim de helft het bedrijf op zijn minst naar het derde lustrum wil leiden. Bij mensen die jonger zijn heeft slechts 10 procent deze ambitie.

Oudere ondernemers zijn daarentegen minder gedreven als het om een periode gaat die langer is dan vijf jaar. Zo�n veertig procent van hen ziet zich over tien jaar nog steeds dagelijks op de directiestoel plaatsnemen. Bij jonge ondernemers laat één op de drie weten nog tenminste tien jaar met de eigen onderneming actief te willen zijn.

De balans slaat om als de ondernemers gevraagd wordt of zij hun toekomst elf tot twintig jaar aan hun onderneming willen verbinden. Van de mensen die jonger zijn dan 45, ziet bijna de helft zijn toekomst binnen het eigen bedrijf. Hun oudere collega�s denken daar heel anders over. Slechts 5 procent wil nog voor een dergelijke periode blijven werken.

Stress is bij de jonge starters de grootste hindernis die ze moeten nemen. Daarnaast kost de start van de onderneming erg veel tijd. Als goede tweede hobbel noemen de ondervraagde bestuurders de wet- en regelgeving van gemeenten en andere overheden.

Reageer op dit artikel