nieuws

Dé stad van ondergronds bouwen

bouwbreed Premium

arnhem – Arnhem onpopt zich als dé stad van het ondergronds bouwen in Nederland. Vandaar dat het Centrum Ondergronds Bouwen (COB) er vandaag de jaarlijkse bijeenkomst houdt.

Het gedeeltelijk ondergronds aan te leggen stationscomplex Arnhem Centraal, de ondergrondse Hogeschool voor de Kunsten, het Nederlandse Watermuseum, diverse tunnels en de historische kelders. Arnhem bouwt blijkbaar al langer net zo makkelijk in de diepte als in de hoogte en doet dat tegenwoordig in toenemende mate. Bij het COB roept dat vragen op als: “Waardoor hebben opdrachtgevers in Arnhem blijkbaar de visie, creativiteit en durf om voor ondergrondse oplossingen te kiezen. En welke rol speelt de gemeente daarbij?”

Het antwoord is te vinden in het begrip �ruimtelijke kwaliteit�. De stad ligt namelijk ingesloten tussen landschappelijk waardevolle gebieden zoals de Hoge Veluwe, Park Sonsbeek, de Rijn en een stuwwal. Uitbreiden van de stad zou per definitie ten koste gaan van dergelijke landschappen en dat wil het gemeentebestuur niet. Als uitbreiden niet kan, moet het maar �inbreiden� worden in de vorm van intensief ruimtegebruik. Dat betekent veel hoogbouw en steeds meer �diep�bouw. Tegelijkertijd vindt men in Arnhem, dat inbreiden niet ten koste mag gaan van waardevolle groengebiedjes in de stad, want die bepalen voor een deel de waarde van de stad voor de gebruikers.

Volgens het COB bouwen de lokale overheid en private partijen in Arnhem, in tegenstelling tot de meeste andere Nederlandse steden, daarom niet klakkeloos verder in �open� groengebied, maar kiest men voor inventievere oplossingen. In de keuze voor meervoudig ruimtegebruik ligt daarbij een sterk accent op de ondergrond. Vandaar het Arnhemse motto: denk hoog, denk diep.

Reageer op dit artikel