nieuws

Cao-lonen stijgen in bouw het hardst

bouwbreed Premium

den haag – De contractlonen zijn in 2004 op jaarbasis met 0,6 procent gestegen De bouw is koploper met 1,1 procent. Hiermee zijn de afspraken in het najaarsakkoord van 2003 over de nullijn niet gehaald.

Na het topjaar 2001, toen de contractlonen op jaarbasis nog met 4,3 procent stegen, is de groei fors gedaald tot 0,6 procent op jaarbasis. Dat is 2,2 procentpunt lager dan in 2003. Dit blijkt uit de Najaarsrapportage cao-afspraken 2004 van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Binnen de bouwberoepen komen werknemers in de timmerfabrieken er het best vanaf met een loonstijging van 2,24 procent. Werknemers in de afbouw volgen op de voet met 2,08 procent meer loon. In de elektronische bedrijven en bij loodgieters en fitters stegen de lonen het minst met 0,74 procent. Ingenieursbureau Arcadis dat een eigen bedrijfs-cao kent, is een van de weinige die strak de nullijn heeft gehanteerd.

Met deze uitkomsten blijken de afspraken van najaar 2003 niet zijn gehaald. Toen hebben kabinet en sociale partners afgesproken dat de loonstijging nul zou zijn. In 2005 zou de stijging de nul benaderen. Door het mislukken van het voorjaarsoverleg dit jaar is dat echter op losse schroeven komen te staan. FNV en CNV hebben al laten weten het cao-seizoen in te gaan met een looneis van 1,25 procent. De bouw kent in vier cao�s flexibele beloningsvormen. In alle vier komen jaarlijkse gratificaties voor, in twee eenmalige uitkeringen en in drie vormen van prestatiebeloning. Winstdelingen en een dertiende maand komen in de bouw niet voor.

Bij ziekte is de bouw het minst scheutig met bovenwettelijke uitkeringen. In het eerste ziektejaar wordt 100 procent gegeven. In het eerste wao-jaar 80 procent, waarmee de bouw het laagste zit van alle onderzochte sectoren. De landbouw is hier koploper met een uitkering van 100 procent. In het tweede jaar zakt een wao�er in de bouw al naar het wettelijk minimum van 70 procent.

Het blijkt hier overigens te gaan om afspraken die voor 1 januari 2004 zijn gemaakt. In de nieuwe akkoorden zijn volgens het ministerie geen afspraken gemaakt die leiden tot toekenning van bovenwettelijke aanvulling van de wao-uitkering.

De meeste cao�s kennen inmiddels wel afspraken op het gebied van employability, het meest over scholing. In 99 procent van de cao�s zijn hier afspraken over gemaakt. Minder dan de helft van de cao�s kent afspraken over een persoonlijk ontwikkelingsplan. Slechts in 10 procent van de cao�s staan afspraken over erkenning van buiten het onderwijs opgedane competenties.

Reageer op dit artikel