nieuws

BouwNed Noord-Holland wil digitale inkoop stimuleren

bouwbreed Premium

alkmaar – Met de toezegging van bijna 70.000 euro door Halter in Balans, het regionaal economische stimuleringsprogramma in Noord-Holland, kan het project S@les in de bouw definitief van start gaan. Met het project, een initiatief van de afdelingen Alkmaar en West-Friesland van BouwNed, is een totaalbedrag gemoeid van 250.000 euro.

BouwNed wil met het project S@les in de bouw de bouwbedrijven en hun toeleveranciers motiveren om de bestellingen digitaal te plaatsen en te verwerken. Hiermee zou niet alleen de concurrentiepositie van de BouwNed-leden versterkt kunnen worden, maar zal naar verwachting ook een toename van de werkgelegenheid plaatsvinden. BouwNed schat dat er door het initiatief in de Noord-Hollandse regio op termijn 500 extra werkplekken in de bouw en 75 bij de leveranciers kunnen bijkomen.

S@les in de bouw bestaat uit drie fasen. De eerste fase behelst voorlichting aan de bouwondernemers over de communicatiemiddelen, de mogelijkheden en het eisenpakket. Dit theoretische deel wordt vervolgd met een voorlichting in de praktijk. De voorlichting wordt verzorgd bij bedrijven die een doorsnede vormen van de bouwbedrijven in de regio. Halter in Balans stelde als eis voor subsidie dat na de voorlichtingsfases een substantieel aantal bouwbedrijven en toeleveranciers zich zou moeten aanmelden voor de vervolgfase: de implementatie van de software en het automatiseren van het bedrijfsproces.

Systeemhuizen

Volgens Rienk Wabeke, projectmanager bij BouwNed is de belangstelling onder de leden boven verwachting. “We mikken op 24 bouwbedrijven en tien leveranciers. Uiteraard kunnen we die aantallen niet garanderen maar we gaan ervan uit dat we met onze ramingen aan de voorzichtige kant zijn gebleven. In het voortraject hebben we met systeemhuizen een standaardisatie weten te realiseren en een aantal bouwbedrijven is al aardig op weg met de implementatie.”

Reageer op dit artikel