nieuws

Boortunnel kansrijk met gestapelde rijdekken

bouwbreed Premium

gouda – De bewoners willen graag een geboorde tunnel onder de A2 in Maastricht. Daarbij vinden ze Jeroen de Leeuw uit Rotterdam aan hun zijde. Zijn inzending voor de Schreudersstudieprijs noemt de boortunnel een kansrijk alternatief.

“Een gestapelde boortunnel is technisch haalbaar, veroorzaakt vrijwel geen hinder, kan vijf jaar eerder worden opgeleverd en is bovendien niet duurder dan de tunnel in de gemeentelijke plannen”, zo stelt hij in de samenvatting van zijn afstudeerwerk. �A2 Traversetunnel Maastricht, haalbaarheidsstudie naar een geboorde tunnel met gestapelde rijdekken�, is de titel voluit. De afstudeercommissie onder leiding van prof. F. Sanders onderschrijft het nut van dat onderzoek: “Het beperkt zich niet tot dit specifieke project, maar opent een totaal nieuwe dimensie voor de bouw van tunnels in autosnelwegen. Zo zijn veel onderdelen van het rapport ook bruikbaar voor bijvoorbeeld de A9-A6-tunnel”.

Deze uit verkeersoogpunt zeer wenselijke, maar voor milieugroepen alleen als boortunnel acceptabele verbindingsweg tussen de A6 en A9 bij het Naardermeer werd om die reden eerder te duur gevonden. Aangezien bij gestapelde rijdekken met één in plaats van twee boortunnels kan worden volstaan, wordt het financiële plaatje voor zowel de Maastrichtse als de A9-A6 tunnel een stuk aantrekkelijker.

Met zijn afstudeerwerk dingt De Leeuw mee naar de Schreudersstudieprijs, die donderdag 16 december in Arnhem wordt uitgereikt tijdens de COB-middag (Centrum voor Ondergronds Bouwen). De Leeuw is één van de vijf genomineerden. De andere vier tonen een grote diversiteit aan onderwerpen.

Vasco Veenbergen, TU Delft, is genomineerd vanwege zijn �Extensieve herstelmethode voor waterremmende constructies�.

Bij ondergrondse bouwprojecten vormen lekkages een groot risico. Afdichting met traditionele methoden zoals groutinjecties is kostbaar en soms zelfs niet of nauwelijks uitvoerbaar. BioSealing is een goedkoop alternatief. Door rond een lek voedingsstoffen voor bacteriën aan te brengen, ontstaat een biologische verstopping. Op basis van laboratoriumexperimenten zette Veenbergen hiernaar een veldexperiment op. Dit heeft geleid tot een direct toepasbare hersteltechniek voor bijvoorbeeld lekkages in damwanden.

Concrete Poetry

Petra van de Ven, TU Eindhoven, verkende de kracht van de �onzichtbare� architectuur van ondergrondse gebouwen. Ze ontwierp een ondergrondse club en situeerde die boven een tunnelbuis van de Amsterdamse Noord/Zuidlijn-in-aanbouw.

De constructie bestaat onder meer uit kegelvormige gewelven die de ruimte boven de metrolijn in twee delen scheiden: onderin bevindt zich de kathedraalachtige club en bovenin massa die moet voorkomen dat de club door het grondwater naar boven wordt gestuwd.

Een gewaagd plan, waarvan Van de Ven zegt: ” De beperkingen die ondergronds bouwen met zich meebrengt heb ik in positieve zin kunnen aanwenden om het ontwerp krachtiger te maken dan bovengronds mogelijk was geweest.”

�Thermisch rekenmodel voor cilindrische vrieslichamen� noemt Vincent van der Meijden, Technische Universiteit Delft, zijn inzending.

Voor de constructie van ondergrondse dwarsverbindingen is het gebruikelijk om de grond tijdelijk kunstmatig te bevriezen. Zo ontstaat een stevig, waterdicht vrieslichaam waarvan de kern kan worden ontgraven. Hoe groot dit vrieslichaam moet zijn om dit veilig te kunnen doen, is onduidelijk. Van der Meijden ontwikkelde een thermisch rekenmodel om meer zicht te krijgen op het vriesproces en het ontwerp van vrieslichamen beter te kunnen bepalen.

Schone slaapster

Olga Federova, Academie van Bouwkunst Rotterdam, bewees dat ondergronds bouwen een recreatief karakter kan hebben en interessante architectonische en landschappelijke vormen tot stand kan brengen.

Zij ontwierp een verblijfsoord in de duinen van Hoek van Holland, waar je kunt ontsnappen aan de 24-uurseconomie. De bunkers daar worden ontgraven en omgevormd tot meditatie-, lounge- en logeerruimten.

In het vrijgekomen zand worden extra verblijfsruimten gemaakt met uitzicht op het natuurgebied.

Reageer op dit artikel