nieuws

Aanleg CO2-netwerk voor glastuinbouw

bouwbreed Premium

honselersdijk – Visser & Smit Hanab, dochter van bouwconcern VolkersWessel, legt de komende tien maanden een netwerk van leidingen aan voor de levering van CO2 aan de glastuinbouw in Zuid-Holland. De investering wordt gedaan door OCAP, een vennootschap van VolkersWessel en gassenbedrijf Hoek Loos.

Het project heeft een lange geschiedenis. Dat het er nu toch van komt, heeft te maken met de hoge gasprijs en de start per 1 januari van de handel in CO2-emissie-rechten. Op het moment produceren de meeste tuinders hun eigen CO2, die zij gebruiken om planten en bloemen sneller te laten groeien. Daarvoor stoken ze echter het hele jaar gas. In de zomer laten ze de warmte ontsnappen, de zogenaamde �zomerstook�.

Shell in Pernis produceert veel CO2 als restproduct van de olieraffinage. Zo�n 5 procent daarvan, 300.000 ton op jaarbasis, is 99,8 procent zuiver en bruikbaar voor de glastuinbouw. Met wat technische maatregelen kan dat nog groeien naar 450.000 ton. Die CO2 wordt straks door het netwerk naar de tuinders geperst. Het is een kwestie van uitgestelde uitstoot, want uiteindelijk komt de CO2 via de planten en bloemen toch weer in het milieu. De echte winst zit hem in de besparing op aardgas, omdat de �zomerstook� komt te vervallen. Economische winst is er ook: OCAP rekent de tuinders voor, dat zij bijna eenvijfde minder voor de CO2 van Shell hoeven te betalen.

Pijp van Joop

Voor het bufferen en de distributie wordt de �pijp van Joop� gebruikt, een 26 inch stalen olieleiding van Rotterdam naar Amsterdam, aangelegd tijdens het premierschap van Joop den Uyl. OCAP heeft hem van het Rijk aangekocht, gereinigd en gemodificeerd. De druk in de hoofdleiding wordt 21 bar. Op drie plaatsen komen aftakkingen, naar het Westland, de B-driehoek en het Botlek-tracé. De druk wordt daar gereduceerd tot 8 bar en ten slotte tot 3 bar. Via een netwerk van 24 inch en 12 inch leidingen van kunststof (hdpe) komt de �gasvormige kunstmest� in de warenhuizen van circa 500 tuinders terecht.

De aanleg van het leidingennetwerk zal tien maanden duren. “We zijn van de week begonnen in Botlek. In augustus wordt de eerste CO2 geleverd”, aldus P. Vermaat, projectdirecteur van OCAP (de afkorting staat voor �organic dioxide for the assimilation by plants�). De investering bedraagt ongeveer 95 miljoen euro, waarvan 20 procent bestaat uit subsidie, onder andere middels de EIA (energie-investerings aftrek). Het budget voor Visser & Smit Hanab is circa 75 miljoen euro. “Dat is een mooi project en het is bovendien een goede, rendabele investering”, zei A. de Jong, lid van de Raad van Bestuur van VolkersWessel.

Niet alleen de tuinders en de investeerders varen wel bij de CO2-levering. Voor de overheid is het een stapje in de richting van de doelstellingen van Kyoto, het terugdringen van de CO2-uitstoot. En voor Shell is het prettig om de rechten op 300.000 ton CO2 op jaarbasis te kunnen verhandelen. De CO2-rechten voor 2005 tot en met 2007 zijn gratis verdeeld over de industrie. Bedrijven met een vermogen van meer dan 20 megawatt doen mee aan het Europese systeem voor de handel in CO2-emissie-rechten. Shell kan de rechten verkopen aan een fabriek elders in Europa. Die mag zijn uitstoot met 300.000 ton mag verhogen.

Reageer op dit artikel