nieuws

Zonneprojecten onrendabel

bouwbreed Premium

den haag – Grootschalig opwekken van elektriciteit via zonnecellen is in Nederland veel te duur. Dergelijke projecten zijn misschien zinvol in de Sahara of in landen als Spanje en Italië.

Minister Brinkhorst (economische zaken) was dinsdag stellig in het ontraden van een motie van PvdA-kamerlid D. Samsom. Ook CDA�er J. Hessels diende een motie in voor het behoud van subsidie op zonne-energie. Hij wil dat een vergelijkbare regeling als de rijksbijdrage op windenergie en energie uit biomassa. Brinkhorst wees ook deze af.

Beide kamerleden wilden zonne-energie brengen onder de Wet Milieukwaliteit Elektriciteitsproductie (MEP). Bedrijven die investeren in installaties voor duurzame energie krijgen op basis van die wet achteraf een subsidie per kilowattuur die ze leveren.

Het interessant houden van investeringen in zonne-energie betekent dat de MEP-bijdrage 40 cent per kilowattuur moeten bedragen, vier keer zoveel als bij energie uit windmolens op zee. Brinkhorst vindt daarom dat hij de subsidie beter kan steken in windenergie. Ook wees de minister erop dat de consument als stroomgebruiker uiteindelijk de prijs betaalt van dure subsidie. De MEP-bijdrage worden namelijk betaald uit een bedrag per aansluiting.

De aanschafsubsidie op zonnepanelen verdwijnt in 2006 met het stopzetten van de Energiepremieregeling. Deze regeling is volgens het kabinet inefficiënt en fraudegevoelig.

Reageer op dit artikel