nieuws

Zoab echt niet geschikt voor wegen in de stad

bouwbreed

amsterdam – De gemeente Amsterdam gaat zeer open asfaltbeton dat tussen 1998 en 2002 in de stad is aangelegd, vervangen door een ander geluidreducerend asfalt. B en W willen daarvoor 2 miljoen euro ter beschikking gesteld.

De keuze om in de stedelijke omgeving van Amsterdam geluidreducerend asfalt toe te passen stamt uit 1995. Het besluit om in de stad geluidsreductie bij wegen te eisen is door de politiek genomen. Destijds is de politiek geadviseerd over de technische aspecten van het product dat toen als enige in aanmerking kwam, te weten zeer open asfaltbeton (zoab).

Bekend was dat met dit asfalt een geluidsreductie van 3 decibel mogelijk zou zijn. De politiek is ook geadviseerd over de kortere levensduur van zoab in het algemeen en het extra, negatieve effect van veel wringend verkeer in de stad. Gangbaar asfalt (dicht asfaltbeton) gaat zo�n 15 jaar mee. Bekend was toen ook dat de ervaringen met zoab op autosnelwegen van Rijkswaterstaat duiden op verhoogde onderhoudskosten en een levensduur van 5 tot 10 jaar.

Een woordvoerder van de gemeente Amsterdam laat weten dat de markt vanaf 2001 zelf is gekomen met andere asfaltmengsels voor geluidsreductie in stedelijke omgeving. “Dat moet te maken hebben gehad met de snelle achteruitgang van de zoab wegdekken van het eerste uur”, stelt de woordvoerder. Momenteel heeft elke wegenbouwer een heel scala van geluidreducerende asfaltmengsels voor uiteenlopende toepassingen.

De plannen van burgemeester en wethouders voorzien in het vervangen van het zoab op elf plekken in Amsterdam. Welk mengsel er zal komen is nog niet bekend, maar dat het geluidreducerend zal moeten zijn, ligt wel vast. De plannen worden halverwege deze maand in de gemeenteraadscommissie behandeld.

Reageer op dit artikel