nieuws

Ww-plannen kabinet schadelijk voor bouw

bouwbreed

gouda – De werkgelegenheid in de bouw dreigt te worden geschaad als het kabinet de wachtgeldpremies fors hoger maakt bij tijdelijke dienstverbanden. Het doel van de maatregel, het tegengaan van cyclische werkloosheid, is ook anders te bereiken, vindt het AVBB.

De ideeën van het kabinet rond de ww straffen bedrijven die hun personeelsbestand tijdelijk willen uitbreiden. Zeker in de bouw is vaak sprake van projecten waardoor niet het gehele jaar werk voorhanden is. Daarom zijn arbeidscontracten voor bepaalde tijd gebruikelijk, menen de bouwwerkgevers.

Door alle tijdelijke contracten af te straffen met een hoge wachtgeldpremie dreigen onbedoelde effecten op de bouwarbeidsmarkt. “Een negatieve prikkel op dergelijke contracten vermindert de flexibiliteit en verhoogt de kans dat bedrijven meer gebruik gaan maken van zelfstandigen zonder personeel, uitzendkrachten of buitenlandse arbeidskrachten”, vreest het AVBB.

De organisatie heeft er dan ook bij minister De Geus (Sociale Zaken) op aangedrongen de plannen te wijzigen. Op zich is het AVBB het volstrekt eens met het doel van de maatregel, voorkomen dat medewerkers tijdelijk de ww ingaan. Met name de gww-sector en de schildersbranche hebben met dit fenomeen te maken in de winter.

“Het AVBB vindt dit net als het kabinet ongewenst. Alleen vinden de bouwwerkgevers het niet goed dit verschijnsel te bestrijden door in alle gevallen van korter durende arbeidscontracten een hoge wachtgeldpremie te heffen. De cyclische werkloosheid in de bouw wordt veroorzaakt door 4 procent van de bedrijven. De oplossing van het kabinet treft ook de overige 96 procent”, aldus het AVBB.

De organisatie stelt daarom een alternatief voor dat gebaseerd is op het principe �de vervuiler betaalt�. Dit is door de hoge ww-premie alleen te heffen als bedrijven korte tijd na ontslag dezelfde werknemer weer in dienst nemen. Zo vormgegeven is de maatregel specifiek gericht op het tegengaan van de afwenteling van de cyclische werkloosheid op het collectief.

Reageer op dit artikel