nieuws

Werkgevers beraden zich op vroegpensioen

bouwbreed Premium

gouda – De bouwwerkgevers zijn intern druk aan het rekenen hoe het vroegpensioen overeind kan blijven. Ondanks het sociaal akkoord denken zij bij materiële handhaving van de huidige regeling duurder uit te zijn. Bekeken wordt nu hoe de gevolgen opgevangen kunnen worden.

Vroeger met pensioen gaan is voor de bouwwerkgevers absoluut bespreekbaar. De vraag is alleen welke regeling daarvoor zowel voor werkgevers als voor werknemers het gunstigst uitpakt.

Aangezien er geen sprake meer is van een collectieve regeling, maar van een vrijwillige levensloopregeling, zal dat waarschijnlijk duurder worden. Om de gevolgen hiervan op te vangen, zullen werknemers wellicht later moeten uittreden of genoegen moeten nemen met een lagere vroegpensioenuitkering. Een lichtpuntje is dat het kabinet wil toestaan dat pensioen kan worden opgebouwd tot 100 procent in plaats van tot 70 procent. Het meerdere mag dan worden ingezet om eerder met pensioen te gaan.

Hierbij is evenwel een probleem dat de bouw nu nog een gemitigeerde eindloonregeling kent. In dat geval mag 2 procent per jaar worden opgebouwd. Dat betekent dat iemand 50 jaar moet werken om aan de 100 procent te komen. Bij een middelloonregeling mag 2,25 procent worden opgebouwd waardoor in 40 jaar tijd een volledig pensioen wordt opgebouwd.

Volgens de werkgevers is een middelloonregeling in sectoren als de bouw minder ongunstig dan in sommige andere sectoren. Dit komt doordat de loonopbouw na de eerste jaren een vrij vlak verloop heeft. Het geïndexeerde gemiddelde loon is daarom niet veel lager dan het eindloon.

De werkgevers zijn nu aan het rekenen geslagen omdat zij meer dan een donkerbruin vermoeden hebben dat vroegpensioen een rol gaat spelen in de cao-onderhandelingen.

Deze zijn in het vroege voorjaar dit jaar opgeschort door de werkgevers omdat zij het idee hadden geen steek verder te kunnen komen met modernisering van de cao. Volgens de voorzitter van de werkgeversdelegatie B. Bolwijn is de kans dat er binnenkort weer onderhandeld gaat worden niet groot. “Werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers mijden elkaar niet. Wij komen elkaar af en toe tegen bij gelegenheden. Maar een hervatting van de cao-onderhandelingen komt pas nadat de kamer zich over de kabinetsvoorstellen voor pensioen en levensloop heeft gebogen en de bonden zich ontvankelijk hebben verklaard voor onze voorstellen”, aldus Bolwijn in een vraaggesprek met Bouwnieuws.

Behalve over vut/prepensioen willen de werkgevers afspraken maken over een arbeidsduurmodel, de reisurenregeling, vakantiegeld, bestrijding van kortdurend ziekteverzuim en verdeling van de pensioenpremies. Ook willen zij een sterk vereenvoudigde cao met veel meer ruimte voor afspraken op bedrijfsniveau.

Reageer op dit artikel