nieuws

Voor Nieuwe Hollandse Waterlinie pps kansrijk

bouwbreed Premium

utrecht – Publiek-private samenwerking is kansrijk voor de revitalisering van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Maar centraal afspraken maken voor de gehele linie past niet in de wijze waarop de overheidspartijen uit de Liniecommissie pps in de waterlinie willen realiseren.

Weliswaar centrale ideeënvorming, maar uitvoering op decentraal niveau. Dat is de manier waarop de Nieuwe Hollandse Waterlinie in al zijn glorie moet worden hersteld. Dit houdt in dat pps-constructies in de diverse deelgebieden invulling moeten krijgen, zo concluderen de samenwerkende overheden in de Liniecommissie en het consortium van marktpartijen op basis van de haalbaarheidsstudie.

De grote truc is om in 20 jaar tijd zo�n 700 miljoen euro te investeren in de linie, waarbij een belangrijk deel van het geld moet komen uit de markt, naast overheidsgelden uit onder meer het fonds landelijke gebieden. Het marktgeld moet vrijkomen uit de ontwikkeling van vooral woningen rond de oude forten in de linie. Volgens het marktconsortium, AM Wonen, ING Vastgoed, Grontmij en Staatsbosbeheer, is het mogelijk om in die 20 jaar zo�n 100 miljoen aan opbrengsten voor de waterlinie op te hoesten. Daarnaast zijn diverse vormen van beheer en exploitatie van objecten, meestal de forten zelf, mogelijk door private partijen.

De marktpartijen denken dat die opbrengst overigens alleen haalbaar is als de overheid een aantal voorwaarden vervult. Zo vinden zij dat de Liniecommissie bindende afspraken moet kunnen maken met alle partijen (markt en overheid) over de uitvoering van pps op het niveau van de hele linie. Verder vinden zij dat de centrale visie op de linie, Panorama Krayenhof, ruim moet worden geïnterpreteerd.

De overheden hebben besloten dat zij aan die voorwaarden niet willen voldoen. Zij vinden dat de Liniecommissie te veel bevoegdheden moet krijgen om die centrale sturing waar te maken. Er moet, vinden met name gemeenten en provincies, ruimte blijven voor maatwerk en initiatief op lokaal niveau, ook op het gebied van planvorming en uitvoering met behulp van pps.

Ook willen de overheden strakker vasthouden aan de kaders die in Panorama Krayenhof staan. Dat betekent geen ongebreidelde �rode� ontwikkelingen in het buitengebied. Volgens Liniecommissievoorzitter E. d�Hondt houdt dit echter niet in dat er niets kan.

Reageer op dit artikel