nieuws

Verdubbeling van topsegment huurwoningen in Utrecht

bouwbreed Premium

utrecht – In Utrecht is de komende vijf jaar behoefte aan 6800 nieuwe duurdere huurwoningen. Dat blijkt uit prognoses van de Woningmarktmonitor Utrecht 2004, een onderzoek dat iedere twee jaar in opdracht van de gemeente wordt uitgevoerd. Daarmee zou het huidige bestand ruimschoots verdubbelen.

Momenteel telt de duurdere huurmarkt in Utrecht 4500 woningen. In een optimistisch scenario zou dat aantal in de periode tot 2010 uitgebreid kunnen worden naar 11.100, zo blijkt uit de gemeentelijke studie. Zijn de omstandigheden minder gunstig, dan is er ruimte voor 3600 extra huurwoningen. Het bestand in de duurdere huurmarkt zou dan met driekwart toenemen naar 7900 woningen.

Volgens de onderzoekers zijn met name hoogopgeleide mensen in Utrecht op zoek naar een woning waarvan de huur zo hoog is dat de subsidie komt te vervallen. De vraag doet zich vooral voor bij jonge tweeverdieners die zich nog niet vast willen leggen op een koopwoning. Daarnaast hebben steeds meer ouderen die de overstap maken van koop naar huur belangstelling voor de huizen.

Professioneel

In Utrecht zijn de meeste duurdere huurwoningen eigendom van professionele vastgoedbeleggers. Naast de grote namen als Fortis, ING Vastgoed en Amvest Vastgoed zijn ook minder bekende partijen op deze markt actief. Zo hebben ook Dynamis ABC Vastgoedmanagers, De Elf Provinciën, Kamerbeek Woningverhuur, MOG Beheer en WPM ABU Woningmanagement in Utrecht bezit.

De huursector heeft de afgelopen tien jaar marktaandeel verloren aan de koopmarkt. Tekende de sector in 1995 nog voor 58 procent van alle woningen in de Domstad, in 2004 is dat percentage naar de helft gedaald. Het aandeel van de woningen dat eigendom is van particulieren, ligt daarmee dicht bij het landelijk gemiddeld van 54 procent.

Het volumeverlies komt vooral voor rekening van de particuliere huursector. In deze markt verdween de afgelopen tien jaar eenderde van het aanbod. Tegelijkertijd blijft het aandeel van de sociale huur onveranderd omdat het aantal nieuwgebouwde woningen het verlies door verkoop en sloop compenseert.

De duurdere huurwoningen zijn door een grote vraag naar koophuizen erg in trek, waardoor de eigenaar zijn belegging in de verkoop doet. In de periode sinds 1995 zijn in Utrecht 6570 huurwoningen verkocht.

In 2003 zijn in Utrecht 1141 woningen opgeleverd. Het aantal gereedgekomen woningen ligt daarmee tweederde lager dan in 2001. In dat topjaar kwamen in Utrecht 3167 nieuwe huizen op de markt. Een record dat in de afgelopen tien jaar niet is geëvenaard. In 1999 kwam het productievolume het dichtst bij deze piek in de buurt met een totaal aantal opleveringen van 1731 woningen.

Reageer op dit artikel