nieuws

Tweede Kamer wil meer geld voor wegen

bouwbreed Premium

den haag – De Tweede Kamer wil meer geld voor de aanleg van wegen om het fileleed te verhelpen. Een meerderheid van CDA, LPF en VVD pleitte daarvoor in het debat over begroting 2005 van minister Peijs (verkeer). De grootste oppositiepartij, de PvdA, wil juist geld voor de wegenbouw overhevelen naar het openbaar vervoer.

Peijs� eigen CDA wil af van de voorgestelde korting van 140 miljoen euro op de aanleg van spitsstroken. Fractiewoordvoerder Van Hijum wil ermee lokale en regionale wegen verbeteren. Hij kan rekenen op steun van  VVD en LPF. Hofstra wil het geld via een bezuiniging van 5 procent weghalen bij het onderhoud van spoor en weg. “De files zijn sinds het aantreden van de minister met 13,5 procent omhoog gegaan en dat met een kwakkelende economie.”

Hermans (LPF) op zijn beurt wil 103 miljoen �treingeld�, bedoeld voor onderhoud en vervanging op het spoorwegnet, in asfalt steken. Volgens hem stapt immers 83 procent van de reizigers in de auto. De tweede onderhoudsbegroting van minister Peijs zint hem niet. “De nadruk ligt veel te veel op het spoor in plaats van bij de weg.”

De drie verkeerswoordvoerders vroegen zich af of Nederland niet rigider is dan andere Europese landen bij de naleving van Europese regels voor luchtkwaliteit. “We kijken ernaar met de microscoop terwijl andere landen het afdoen met een leesbril van 5 euro”, foeterde Hofstra. Hij pleitte voor afschaffing van de verplichte milieuonderzoeken voor wegverbreding, waarvoor minister Peijs de aanleg van zes spitsstroken bij knelpunten zoals bij Eindhoven heeft uitgesteld.

PvdA-woordvoerder Dijksma gruwt van meer asfalt. Zij verweet de CDA-bewindsvrouw de files enkel door de aanleg van nieuwe wegen te willen oplossen. Onderhoud zou voor moeten gaan. Dijksma noemt hierbij de �soap� rond de te gladde wegen in Zuid-Holland, waar een snelheidsbeperking geldt tot 70 kilometer per uur. Collega Van Hijum vroeg zich af of de minister, zoals ze vlak voor afgelopen weekeinde aankondigde, de problemen in een halfjaar kan oplossen.

De regeringspartijen VVD en D66 vielen scherp uit naar Peijs, die zij gebrek aan visie voor de voeten wierpen. GroenLinks-woordvoerder Duyvendak wreef zout in de wonden door te stellen dat de minister niet kan rekenen op een gesloten coalitiefront. Volgens Van der Ham (D66) dendert de “macha” Peijs door, met oogkleppen op.

Binnenkort zullen de diverse moties en amendementen in stemming komen en stelt het parlement de begroting met bijbehorende budgetten definitief vast.

Reageer op dit artikel