nieuws

Transport wordt stiller met innovatieve deklaag

bouwbreed Premium

delft – Bij Ravenstein is op de rechterrijstrook van de noordelijke hoofdrijbaan een proefvak aangebracht met een extra stil wegdek. Metingen moeten aantonen dat het zogenoemde Stil Transport in de praktijk voldoet. Grootschalige toepassing is voorlopig nog ver weg.

Stil Transport is een 2-laags zoab-systeem bestaande uit een onderlaag van zeer open asfaltbeton (zoab), een toplaag van zeer stil asfalt (zsa) met daartussen een bitumineus membraan.

Dit wegdek is geschikt voor situaties waarbij motorgeluid van vrachtwagens dominant is ten opzichte van het rolgeluid, voor de rechterrijstrook of spitsstrook. Het wegdek is bedacht en ontwikkeld door wegenbouwer KWS en is als concept voor geluidsreductie bij de bron opgenomen in de pilot Geluid (onderdeel van het innovatieprogramma Wegen naar de Toekomst van Rijkswaterstaat).

Het wegvak bij Ravenstein kent geen geluidsprobleem. De reden dat de proeflocatie daar is gekozen is omdat er een proefvak met een lengte van 390 meter op die locatie kon worden aangelegd en omdat er goed metingen zijn uit te voeren. Een lengte van 90 meter van het proefvak zal uitgevoerd worden zonder het membraan tussen de lagen zoab en zsa.

Op kleinere schaal is Stil Transport al eerder getest op het testcentrum van de Rijksdienst voor het Wegverkeer in Lelystad. Daar is getest met membraan tussen de geluidreducerende lagen. Bij een rijsnelheid van 80 kilometer per uur is daar een geluidsreductie gemeten van 8 dB(A). Meten bij het deel van het proefvak zonder membraan moet inzicht geven in het effect van het membraan.

Bij Ravenstein zullen na aanleg de gewone wegparameters worden gemeten zoals stroefheid, vlakheid, lichtreflectie en duurzaamheid. Speciale aandacht gaat uiteraard naar metingen van het geluid. Die zullen net na aanleg worden gedaan en vervolgens drie jaar lang elk voorjaar en najaar. Als de resultaten gunstig zijn, zullen mogelijk nog meer proefvakken worden aangelegd.

Mocht op het proefvak bij Ravenstein blijken, dat goede resultaten slechts kunnen worden behaald met toepassen van een membraan, dan gaat het om een nieuw type deklaagconstructie. Door meting moet daarvoor de Cwegdek worden bepaald, een grootheid voor geluidsberekeningen voor stille wegdekken. Die metingen moeten plaatsvinden op vijf locaties. Pas daarna kan grootschalige toepassing van Stil Transport in beeld komen.

Reageer op dit artikel