nieuws

Totaalconcept voor zeesluis IJmuiden wint prijsvraag

bouwbreed Premium

ijmuiden – Met een meerdere jaren omvattende visie op het zeesluizencomplex in IJmuiden heeft de combinatie BAM Civiel en Van Oord de ontwikkelingscompetitie voor de zeetoegang van het Noordzee-kanaalgebied gewonnen. In plaats van te blijven steken in een mooi of splinternieuw ontwerp kozen BAM en Van Oord voor de realistische benadering waarin naast de techniek ook de infrastructuur en de economie een belangrijke rol opeisen.

De bestaande Noordersluis in IJmuiden stamt uit 1929 en wordt zo langzamerhand te klein voor de immer groter wordende zeeschepen die het Noordzeekanaalgebied aandoen. Vanuit het bedrijfsleven en de regio wordt dan ook aangedrongen op de bouw van een tweede zeesluis van 500 bij 70 meter. Omdat de kosten de baten echter ver overschrijden, wil het Rijk nog niet meebetalen. De projectorganisatie Zeetoegang IJmuiden schreef daarom een prijsvraag uit voor een haalbaar en kwalitatief alternatief dat op een breed maatschappelijk draagvlak kon rekenen. De gelegenheidscombinatie van BAM en Van Oord ging maandagavond met de eer en 120.000 euro strijken met het ontwerp Fast Forward.

In plaats van een flitsend ontwerp kiezen BAM en Van Oord met Fast Forward voor een gefaseerde oplossing waarin eerst de bestaande infrastructuur wordt aangepakt. De eerste fase duurt tot 2010. Het uitdiepen en verbreden van de waterwegen maakt dat schepen beter kunnen manoeuvreren. Een persleiding tussen de huidige zandput en een nieuwe laadplek voor binnenschepen landinwaarts zorgt voor de afvoer van het zand. De maatregelen kunnen worden betaald uit de zandopbrengsten.

Daarnaast moet een on line informatiesysteem ervoor zorgen dat het schutten sneller en veiliger wordt. Zonder grote investeringen denken Van Oord en BAM toch een flinke capaciteitswinst te kunnen realiseren.

Reservedeur

Na 2010 begint met de aanleg van een nieuwe schutsluis de tweede fase. De nieuwe sluiskolk komt tussen de Noorder- en de Middensluis, volgens de combinatie is dat nautisch gezien de gunstigste plek. In eerste instantie denken de inzenders van het plan dat de sluis kan worden toegerust met roldeuren van 50 meter breed. Dat scheelt in de kosten, omdat maar één nieuwe sluisdeur hoeft te worden aangeschaft, de bestaande reservedeur van de Noordersluis is namelijk identiek. De huidige derde sluisdeur doet in de plannen dienst als reservedeur. Het grote voordeel van roldeuren ten opzicht van bijvoorbeeld Thames Barrierdeuren is dat er geen dure basculebruggen over de sluizen nodig zijn.

BAM en Van Oord reserveren overigens al extra ruimte in de sluistoegang voor een toekomstige deur van 60 meter breed. Die hoeft pas rond 2035 te worden geïnstalleerd, wanneer de bestaande deuren aan het einde van hun levensduur zijn. De kosten hoeven dus ook pas over 30 jaar te worden gemaakt.

BAM en Van Oord keken in hun inzending niet naar het sluizencomplex alleen, ook de organisatie werd kritisch bekeken. Omdat coördinatie tussen de verschillende overheidsinstanties die in het Noordzeekanaalgebied werken niet altijd optimaal is, stelt het consortium de oprichting van een regionale havenautoriteit naar Rotterdams voorbeeld voor. Die moet de uitvoering van de plannen gaan sturen en beheert de inkomsten uit bijvoorbeeld gronduitgifte. Die inkomsten kunnen dan weer worden gebruikt voor de ontwikkeling van het hele gebied, inclusief de sluizen.

Reageer op dit artikel