nieuws

Sterk groeiende orders baksteenindustrie

bouwbreed

den haag – De vraag naar bakstenen trekt sterk aan. Dat blijkt uit de conjunctuurmeting onder producenten verricht door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In oktober meldt 23 procent van de baksteenfabrikanten een toename van de orderstroom. In september gaf nog 14 procent een daling aan. In de hoofden van de producenten vertonen de prijzen een licht stijgende tendens.

Terwijl de opdrachten weer binnenstromen, gaat het saneringsproces voort. In 13 procent van de directiekamers bestaan plannen tot afslanking. De orderportefeuille bevindt zich op 96,7 procent van het niveau in 2000. Bijna een kwart van de ondernemers geeft aan dat de voorraden groeien.

In de betonbranche daarentegen wordt de stemming steeds grimmiger. Bijna eenderde van de bedrijven studeert op snijden in het personeelsbestand. Een even grote groep stelt zich in op lagere prijzen. In de zomer dacht nog slechts 12 procent van de betonfabrikanten aan een neergaande prijsspiraal.

Bij 36 procent van de betonproducenten zwakt de orderstroom af. Een kwart van de ondernemers meldt krimpende orderportefeuilles. De orderpositie is geslonken tot eenvijfde onder het niveau van de eeuwwisseling.

Metaalconstructies

De producenten van metaalconstructies kunnen het werk amper bijbenen. De branche heeft dik 10 procent meer orders te verstouwen dan vier jaar geleden. Het aandeel ondernemers dat rekent op stijgende prijzen is sedert augustus afgevlakt van 22 tot 15 procent. Na een stabiele periode blijkt in oktober 8 procent van de ondernemers te piekeren over inkrimping van de personele sterkte.

De drang tot sanering wordt waarschijnlijk ingegeven tot de na de zomer sterk afgenomen volume aan nieuwe orders. Een kwart van de bedrijven signaleert een afkalvende markt.

Ook de fabrikanten van ketels en radiatoren zitten goed in het werk. De orderpositie van het jaar 2000 wordt met 29 procent overschreden. Een vijfde van de ondernemers wrijft zich in de handen vanwege de stijgende prijzen. Gelijktijdig treft 16 procent van de fabrikanten voorbereidingen tot terugdringing van het aantal arbeidsplaatsen.

Terwijl in september en augustus de voorraden nog slonken, namen de onverkochte waren in oktober bij 9 procent van de bedrijven weer toe. Al maandenlang zien de ketel- en radiatorenfabrikanten hun markt verslechteren. In oktober registreert de helft van de bedrijven een dalende orderontvangst.

De producenten van hang- en sluitwerk zijn in vier jaar tijd een kwart van hun markt kwijtgeraakt. Alle tekenen staan op saneren. In 24 procent van de directiekamers bestaan plannen tot schrappen in het personeelsbestand. Een op de vijf bedrijven meldt in oktober minder vraag. Van de ondernemers ziet 13 procent als lichtpuntje stijgende prijzen in het verschiet.

Reageer op dit artikel